Praktiklærerforeningen

Blog

Praktik og vejledning

- hvordan bliver vi sammen bedre i vejledningssituationen

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Et nyt skoleår er netop skudt i gang og snart vil lærerstuderende for en periode være en del af skolens hverdag – også selv om formen kan være uvis i forhold til den nuværende Covid-19-situation.

Praktiklærerforeningen

Blog for alle, der varetager praktik i læreruddannelsen. Her kan du blive klog på praktik i skolen. Et forum for gensidig inspiration og oplysning, både faglig og pædagogisk. Se også www.praktiklaererforeningen.dk

Skolernes uddannelsesplaner afspejler, hvordan der arbejdes inden for de kompetenceområder, som de studerendes praktikforløb tager afsæt i og bedømmes ud fra, ligesom uddannelsesplanen synliggør aftalegrundlaget mellem Professionshøjskolerne på den ene side og de enkelte kommuner og lokale folkeskoler på den anden side.

Uddannelsesplanen skal derudover fungere som guide til de enkelte praktiklærere for at sikre, at skolerne kan leve op til det ansvar, det også er at uddanne fremtidige ansatte og kolleger.

Der er ingen tvivl om, at gennemførsel af praktikken kræver, at alle aktører indgår i et forpligtende samarbejde, og i arbejdet som praktiklærer og dermed læreruddanner kan man sammen med de studerende udstikke en overordnet ramme for afviklingen praktikken og den tilknyttede vejledning. Både garvede og knap så rutinerede praktiklærere vil kunne arbejde ud fra følgende spørgsmål:

Hvordan sikrer vi os i fællesskab, at vi i vejledningssamtalerne holder fokus på de tre kompetenceområder relationskompetence, didaktisk kompetence og klasseledelseskompetence, således at der både kan tales ud fra et teoretisk og et praktisk perspektiv?

Man kan med fordel som praktiklærer fra starten af praktikken rammesætte vejledningen ved i samarbejde med de studerende at udarbejde en dagsorden for møderne, foretage en fælles begrebsafklaring og afstemning af forventningerne. Herudover vil aftalte fokusområder fra gang til gang kunne sikre, at man kan indtage forskellige perspektiver og spejle sin praksis i kompetenceområderne, så man har et fælles tredje at forholde sig til. Et redskab til at skabe et tydeligt vejledningsgrundlag kan f.eks. være at benytte en aktionslærende tilgang (se f.eks. https://emu.dk/grundskole/undervisningsmiljo/inkluderende-laeringsfaellesskaber/aktionslaering-en-vej-til).

Praktiklærerens opgave er i forhold til praktikprøven at have fokus på den praktiske del, men samtidig er det vigtigt, at praktiklæreren også i vejledningsdelen under praktikken skaber rum for, at de studerende i praktikgruppen kan anlægge en teoretisk vinkel på det, der er foregået i den konkrete undervisningssituation.

God fornøjelse med praktikafviklingen derude!