Blog

Nyt år, nye muligheder

Et nyt skoleår, et nyt studieår, en praktikordning, flere studieordninger, flere studerende på landsplan… Ja, der er mange bolde at holde styr på i disse dage for praktikkoordinatorerne.

Publiceret Senest opdateret

Skoleåret 23/24 er startet og de første 2. og 3.niveaus studerende begynder at tikke ind med den planlægning og forberedelse, det kræver.

Alt imens dette arbejdes der på højtryk med at planlægge og gennemføre den nye praktikaftale for kommende 1.års studerende.

Som koordinator har jeg deltaget i det første møde mellem uddannelseslærere, praktikkoordinatorer og undervisere. Her blev det praktiske omkring udstrakt- og blokpraktik gennemgået for efterfølgende at facilitere samarbejdet mellem undervisere og uddannelseslærere. Tiden blev brugt på at lave aftaler og planlægge det nye spændende samarbejde.

Både som koordinator og uddannelseslærer glæder jeg mig over samarbejdet mellem uddannelsesstedet og folkeskolen og den røde tråd, det forhåbentligt giver for de studerende. Som styrelsesmedlem i Praktiklærerforeningen glæder jeg mig over den fokus og opprioritering praktikken har fået i uddannelsen.

Rigtig god arbejdslyst😊

Praktiklærerforeningen

Blog for alle, der varetager praktik i læreruddannelsen. Her kan du blive klog på praktik i skolen. Et forum for gensidig inspiration og oplysning, både faglig og pædagogisk. Se også www.praktiklaererforeningen.dk