Blog

Mens vi venter .......

- ja hvad venter vi egentlig på?

Publiceret Senest opdateret

Lige nu først og fremmest en velfortjent sommerferie, men fra 1. august 2023 kan vi også se frem til, at LU23 træder i kraft.

Praktiklærerforeningen

Blog for alle, der varetager praktik i læreruddannelsen. Her kan du blive klog på praktik i skolen. Et forum for gensidig inspiration og oplysning, både faglig og pædagogisk. Se også www.praktiklaererforeningen.dk

Den nye læreruddannelse byder blandt mange nye tiltag også på ændringer i praktikken. Først og fremmest udvides læreruddannelsen med en ekstra praktikperiode, hvilket kræver, at et større antal skoler skal være praktikskoler/ uddannelsesskoler fremover. Samtidig er der sket en væsentlig ændring i praktikkens form på første og andet studieår, hvor der bliver tale om udstrakt praktik og blokpraktik på skoler, der har indgået aftaler med professionshøjskolerne om nærmere tilknytning.

For de skoler, som nu skal til at fungere som praktikskoler, vil man for en stor del bevæge sig ind i ukendt land. Den bekymrende del af det er, at hvis skolen ikke har erfaring med praktikafvikling, så har skolens lærere heller ikke den store erfaring som vejledere, hvilket kan betyde en usikkerhed omkring den opgave, man står overfor.

Fra Praktiklærerforeningens side håber vi, at kommunerne og skolerne er bevidste om kravene til praktikken i LU23, og at man er indstillet på at afsætte de fornødne økonomiske midler til opkvalificering af medarbejderne, sådan at vi på den måde kan sikre, at LU23 netop bliver afsættet til, at intentionerne bag giver de studerende den nødvendige ballast til et lærerliv i folkeskolen – og at de også har lysten til at blive der.

Flere af landets professionshøjskoler har allerede taget forskud og har i det forgangne studieår arbejdet med overgangsordninger, hvor studerende på 1. årgang har været i udstrakt praktik og en blokpraktik. Vi kan derfor glæde os over, at de skoler, der allerede nu har gjort sig erfaringer med udstrakt praktik og blokpraktik, kan være ”fødselshjælpere” for de skoler, der er nye på praktikområdet – lad os hjælpe og inspirere hinanden, så alle nuværende og nye praktikskoler kommer godt i gang med den nye praktikform.

Så det, vi - også - venter på, er at komme i gang med at planlægge praktik for de kommende studerende, at indlede et tættere samarbejde med professionshøjskolerne og at få et grundigt indblik i reglerne på praktikområdet forhåbentlig hjulpet godt på vej af de kolleger, der allerede har fået erfaringer.

 

Rigtig god sommer og velfortjent ferie!