Blog

Ny læreruddannelse: Mere praktik og flere praktikvejledere?

Publiceret Senest opdateret

Med ny læreruddannelse har det fra de studerende side været vigtigt at få mere og bedre praktik. Mere praktik er stillet i udsigt, men bliver den også bedre?... i min optik vil det kræve flere uddannede praktiklærere.

Praktiklærerforeningen

Blog for alle, der varetager praktik i læreruddannelsen. Her kan du blive klog på praktik i skolen. Et forum for gensidig inspiration og oplysning, både faglig og pædagogisk. Se også www.praktiklaererforeningen.dk

Mere praktik betyder flere kolleger i aktion, da man ikke kan forvente, at en lærer kan have praktik på flere niveauer samtidigt.

At være underviser i folkeskolen, hvori der også ligger en vejledningsfunktion, er ikke det samme som at vejlede voksne studerende. Når de studerende kommer på skolerne, anses de som ”ligeværdige” kolleger og bør derfor også vejledes kollegialt. Det kræver en anden viden og redskaber, end vi er uddannet til fra læreruddannelsen, og derfor er videreuddannelse højt på ønskelisten.

Men hvorfor mener jeg, det skal være uddannede vejledere? Det er vigtigt for at få god vejledning, at vejlederen er bevidst om sin funktion og har redskaber til at danne rammen omkring en struktureret vejledning både i før-, under- og eftervejledningen.

I vejledningen er det vigtigt at få brugt fagtermer og få sat ord på praksis i et fælles sprog, så de studerende får koblet teori på den virkelighed, de møder i praktikken. Derfor er det igen vigtigt, at praktiklærerne også er opdateret på de aktuelle teorier og kan støtte de studerende i anvendelse deraf.

En påstand kan være, at en uddannet praktiklærer i processen med de studerende også bliver mere bevidst om egen praksis og dermed en bedre underviser. Også en måde at hæve vores profession og gøre det mere attraktivt at søge ind på uddannelsen.