Praktiklærerforeningen

Blog

Da praktikken endnu engang blev udfordret af Corona-benspænd

Hvilke erfaringer kan vi drage af et forår, der bød på skolenedlukninger i praktikperioden?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

De fleste af landets lærerstuderende har nu gennemført og afsluttet dette studieårs praktik.

Praktiklærerforeningen

Blog for alle, der varetager praktik i læreruddannelsen. Her kan du blive klog på praktik i skolen. Et forum for gensidig inspiration og oplysning, både faglig og pædagogisk. Se også www.praktiklaererforeningen.dk

Desværre for mange blev det igen det muliges kunst at gennemføre praktikken, fordi Covid-19 endnu engang bød på nedlukning af skoler landet over.

Lærerne på landets skoler har gennem de seneste 14 måneder skullet omstille sig i en hidtil uset grad, hvor total nedlukning af skolerne betød onlineundervisning måske med fremmøde på skolen til nødundervisning af sårbare elever. Derudover har det været nødvendigt med omlægning af undervisningsforløb, så disse har kunnet gennemføres online i stedet for fysisk undervisning.

Derudover har der været elever, der har haft det svært med at skulle undvære det sociale, mens andre elever har trivedes med onlineundervisningen – alt sammen områder, der skulle indtænkes i den Corona-virkelighed, som ramte hele verden.

Det er mit indtryk, at lærerne har ydet en fantastisk indsats under hele pandemien, men det er sket ud fra de rammer og forudsætninger, der har været til rådighed, og ikke mindst er det sket med afsæt i det kendskab, man som lærer har til den enkelte elev.

Anderledes må det have set ud for de lærerstuderende, der har afviklet praktik i løbet af dette forår. Hele praktikkens omdrejningspunkt – det konkrete møde med eleverne – var pludselig ikke en mulighed, og praktikken måtte foregå som online-undervisning i stedet for. Det har stillet store krav til både praktiklærere og studerende at tænke praktik ind i denne ramme, og praktikken blev for mange blive en større lektion i omstillingsparathed, og hvor man med stor sandsynlighed var udfordret på at kunne opfylde praktikkens kompetencemål. Hvordan skulle man tænke didaktik, klasseledelse og relationer ind i sin undervisning, når der var en skærm i mellem, og lokalet hed ”TEAMS”, ”Zoom”, ”Google Meet” eller andet?

Tilbagemeldingerne fra praktikskolerne og professionshøjskolerne er overvejende positive, men forhåbentlig vil afrapporteringen fra de beskikkede censorer også være med til at kaste lys over, hvordan de studerende har klaret sig ved eksaminerne i faget praktik.

Hvordan har du som praktiklærer imødegået udfordringerne med praktikkens kompetenceområder, og hvordan har du oplevet afviklingen af praktikken? – og ikke mindst; hvilke erfaringer tager du med dig, som måske kan bruges på længere sigt?

Del dine erfaringer med dine praktiklærerkolleger i kommentarsporet nedenfor.