Praktiklærerforeningen

Blog

Praktikanterne kommer!

Til trods for praktikken ser forskellig ud, ligger på forskellige tidspunkter, alt efter hvilket UC de studerende kommer fra, har den en ting tilfælles, nemlig at det første møde med praktikskolen har stor betydning for det fremtiden samarbejde. Hvordan kan vi som praktikskole planlægge dette møde bedst muligt? Der er lige så mange svar, som der er praktikskoler, og ingen har vel de vise sten.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mit bud på et vellykket første møde er selvfølgelig, at praktikken er velplanlagt. Koordinatoren har forsøgt at tilgodese alle ønsker, med flest mulige timer i de fag den studerende er ude i. Da alle studerende har en tilstedeværelsestid på mellem 25-30 timer, giver det lidt frihed i forhold til skemalægningen, da huller fyldes ud med forberedelse og vejledning.

Praktiklærerforeningen

Blog for alle, der varetager praktik i læreruddannelsen. Her kan du blive klog på praktik i skolen. Et forum for gensidig inspiration og oplysning, både faglig og pædagogisk. Se også www.praktiklaererforeningen.dk

På min skole laver jeg en folder med praktisk information. Den indeholder blandt andet mødetider, forslag til “andre lærer opgaver”, antal af vejledningstimer, koder til kopimaskine, kaffeordning, telefonnumre og procedure for sygemelding. Jeg er faktisk så gammeldags, at jeg kopierer folderen og udleverer den, så de studerende  let kan orientere sig i denne ellers så digitale hverdag.

Mødet startes med en præsentationsrunde; de studerende kender ikke altid hinanden. De er på forskellige niveauer, fag og stamhold.

Ud over mødet med praktikkoordinatoren, er der arrangeret et kort møde med praktiklærerne, hvor diverse forventninger afstemmes.

Skolen vises frem i fysisk forstand. AULA besøges virtuelt. Der underskrives tavshedserklæringer og gives tilladelser til indhentning af børneattester.

Mødet er berammet til 2 timer, og det er bestemt ikke for meget. Forhåbentlig er jeg på mødet lykkedes med at skabe en god og afslappet stemning, så de studerende går derfra med følelsen af, at de er velkomne, og at alle på skolen ser frem til praktikken.