UU-forum

Blog

DLF har fået ny formand - og det er alles formand.

Ny formand med et lidt anderledes fokus på de såkaldt "mindre medlemsgrupper".

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Flere af mine kolleger har, over tid, ofte spurgt hvorfor UU-vejlederne ikke rigtig blev nævnt i breve og videoer i kommunikationen fra formand til medlemmer? Det havde jeg rigtig ikke noget svar på, andet end at forsøge at deltage aktivt i debatten som kongresdelegeret, som tillidsrepræsentant og medlem af UU- forum og via denne blog. Nu har Gordon Ørskov Madsen indtaget formandsstolen og jeg fornemmer, at fokus er lidt anderledes.

UU-forum

UU Forum er en geografisk udvalgt skare af tillidsrepræsentanter fra UU-centrene, der sammen med konsulenter og politisk valgte fra DLF klæder hinanden på til at kunne begå sig i det uddannelsespolitiske krydsfelt.

Op til kongressen i september, var der valgkampagne, hvor 3 mænd og en kvinde havde meldt deres kandidatur og førte valgkamp. Jeg fulgte spændt med i de skriftlige oplæg alle kandidater lagde frem, og en ting var meget slående for mig, nemlig fraværet af at nævne og inkludere alle medlemsgrupper. Nyvalgte formand Gordon Ø. Madsen var den eneste, der i sit valgoplæg nævnte UU-vejl. og andre fra den såkaldte ”mindre medlems-gruppe”. Vi er så ikke helt så få endda, men altså et hjørne i DLF på ca. 11.000. I optakten til OK18, var Gordon, i sin egenskab af formand for overenskomstudvalget, på rundtur og besøgte et TR regionsmøde for UU-vejledere. Her fik vi en god og saglig debat om vores løn og ansættelsesforhold og det besøg lagde grunden til en forbedring af vores lønefterslæb og gav samtidig et kendskab til ham, vi nu kender som vores formand.

Som kongresdelegeret i Københavns lærerforening, deltog jeg i selve valghandlingen ved den nys afholdte kongres, og min forventning til en ny formand er, at vedkommende skal være sig bevidst om, at medlemsskaren består af flere udover lærere, der underviser i folkeskolen. Derfor blev jeg både opløftet og glad, da jeg åbnede det første medlemsbrev fra formanden, hvor han indleder; ”På Danmarks Lærerforenings kongres i sidste uge blev jeg valgt til formand for mere end 80.000 lærere, børnehaveklasseledere, vejledere, konsulenter, skoleledere, lærerstuderende, pensionister og mange andre grupper i foreningens fællesskab. ”

Jeg ser meget frem til hvilke ambitioner, der så er for ”den mindre medlemsgruppe”, og vi er klar til dialog! Derudover, skriver formanden I medlemsbrevet under afsnittet ”bredt forankret samarbejde”, at ” Vi kan og skal blive bedre til at skabe og bruge fælles viden – at bruge den kollektive intelligens. Det er også en formands opgave at have et tæt samarbejde med kredsene. Jeg kan naturligvis ikke rejse rundt i landet hver dag, men det er mit mål at udvikle foreningens interne demokrati, at skabe større åbenhed og jeg vil interessere mig for alle dele af organisationen og ikke mindst de mindre medlemsgrupper”. Så simpelt og enkelt kan det siges, og selvom træerne ikke gror ind i himlen, så synes jeg, at det er virkelig gode takter fra vores nye formand, at alle skal nævnes og dermed inkluderes. Jeg vil spørge mine kolleger på arbejdspladsen og i TR-regi hvordan vi kan være med til at udvikle og skabe en bedre sammenhæng og en bedre dialog i vores fælles forening.

Powered by Labrador CMS