UU-forum

Blog

UU-vejledning i en opbrudstid

Med indførelsen af Forberedende Grunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse bliver vejledning af elever i grundskolen og unge ml. 15-17 år omstruktureret i mange kommuner, og det betyder at vi som UU-vejledere skal stå fast på vores faglighed og professionalisme.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

UU-vejledning i en opbrudstid

UU-forum

UU Forum er en geografisk udvalgt skare af tillidsrepræsentanter fra UU-centrene, der sammen med konsulenter og politisk valgte fra DLF klæder hinanden på til at kunne begå sig i det uddannelsespolitiske krydsfelt.

UU centrene rundt om i landet er midt i en kæmpestor omstillingsproces. Der omstruktureres i forhold til Forberedende Grunduddannelse (FGU), hvor medarbejdere overdrages og forlader UU tilknytningen og i forhold til Kommunal Unge Indsats (KUI) indgår UU-vejledere ligeledes i en ny struktur og forlader typisk den konstruktion i UU regi, de hidtil har været en del af. Så, rigtig mange steder, er der opbrud ift. Grundskolevejledning og Ungesindsatsen og det har betydning for hvordan vejledningen tilrettelægges i de enkelte kommuner.

I nogle kommuner sidder der én enkelt UU-vejleder tilbage til at varetage vejledningen af 2-4 grundskoler, og her kan jeg være overordentlig bekymret for hvilket arbejdsmiljø det efterlader ham eller hende? Hvem skal man sparre med om de svære opgaver og hvordan skal man holde sig fagligt ajour, når man skal klare det hele selv. Heldigvis er der også lys i mørket, for de seneste 14 år, har UU-vejledningen udviklet sig fra at være en funktion i en lærerstilling til en fuldtidsbeskæftigelse, og på den baggrund har vi oparbejdet en professionalisme, der gør, at vi er virkelig skarpe til at samarbejde, hvilket er en af grundstenene i vores virke. Vi skal kunne samarbejde med skoleledere, lærere, socialrådgivere, støttekontaktpersoner, psykologer, sagsbehandlere, forældre og naturligvis de unge samt indgå i mange forskellige kulturer på skoler, erhvervsuddannelser, jobcentre, socialcentre m.v. 

Da ekspertgruppen for KUI, med Stefan Herman i spidsen, havde afleveret deres rapport, hed det sig, at oprettelsen af sådan en ny struktur ikke var en spareøvelse, men derimod omkostningsneutral, og det er da heller ikke i første omgang fyringer, der har stået øverst på dagsordenen. Men i takt med, at kommunerne skal spare på serviceniveauet, så mærker UU-vejlederne også et vist pres på overenskomstplacering, lønninger og lokalaftaler når der omstruktureres.

Som Tillidsrepræsentant for de lærerorganiserede i UU København deltager jeg i regionsmøder med andre tillidsrepræsentanter fra Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm, som på det seneste har ændret karakter i takt med, at kommunerne i region Sjælland har trukket vejledningen retur til egen kommune og dermed opløst UU center strukturen på tværs af kommuner, der var dannet efter vejledningsreformen i 2003. Dannelsen af de Forberedende Grunduddannelser (FGU) og oprettelsen af den Kommunale Unge Indsats for Unge (KUI) har skabt røre i andedammen fordi UU strukturen omkalfatres i en grad, så det kan være svært at følge med. Når UU centrene opsplittes betyder det også, at mange UU ledere forlader deres post, og det efterlader lige nu nogle medarbejdere i en noget uafklaret situation. Derfor har bølgerne gået meget højt på disse regionsmøder, hvor tillidsrepræsentanter har haft brug for at viden- og erfaringsdele om de mange forskellige scenarier, der udspiller sig og som skaber nogen utryghed og bekymring.

Flere kolleger melder også om, at de nye konstellationer vi indgår i som UU-vejledere er en positiv forandring, idet vi har et godt overblik, er fagligt opdateret og har mange gode redskaber at sætte i spil. Vi er diplomuddannede og har dermed et godt udgangspunkt for at stå solidt plantet på begge ben med den vejledningsfaglige professionalisme, der nu skal udfoldes i nye rammer. Mit håb er, at UU vejledningen trods opbrud ikke splintres helt fordi der altid vil være unge med vejledningsbehov både under uddannelse, men især i overgang og skift – det skal der være plads og råd til i et samfund som vores!

Powered by Labrador CMS