UU-forum

Blog

Parathedsvurdering - en fokuseret indsats eller hvordan?

De seneste 5 år har UU-vejledeningen "fokuseret" på de ikke-parate elever - hvis regering med støttepartier gerne vil gøre dette bedre har jeg et forslag!

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

På baggrund af reformen, ”Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, 2014 blev en række partier, herunder S, enige om en reform af Erhvervsuddannelserne, og det blev samtidig til en ”fokusering” af UU-vejledningen, der reelt blev besparet. UU-vejledningen har derfor haft en praksis med at ”fokusere”, hvilket reelt vil sige, at vi kun levere få kollektive forløb for alle elever og vejleder de ”ikke-parate” individuelt eller i grupper. Dette har haft en betydning for hvordan vejledning i grundskole og 10.kl. fungerer i Danmark. At arbejde med begrebet ”parat/ikke-parat” kan gøres på mange måder, og det mærker vi UU-vejledere også i de samarbejder vi indgår i med folkeskoler, privatskoler, ungdomsskoler og erhvervsskoler. Det forligspartierne glemte var, at der sker noget med selve vejledningen og ikke mindst med de unge, der får prædikatet ”ikke-parat”. Det har skabt et massivt pres på både lærere, UU-vejledere, de unge og deres forældre fordi der skal et godt velfunderet samarbejde til mellem lærere og UU-vejleder for at skabe en god og professionel proces omkring parathedsvurderingen. Lærere har en travl hverdag med mange arbejdsopgaver, og når vi som UU-vejledere gerne vil indgå og dermed finde tid til samarbejde med et lærerteam, kan det være en svær sag. Lærerne er presset på deres arbejdstid og UU-vejleder dækker typisk ml. 2-5 skoler, så der skal koordineres meget grundigt. Ofte, er lærere ikke blevet kompenseret for eller tildelt den tid de leverer i samarbejdet med UU-vejledning omkring parathedsvurderingen af 8-10 klasses elever, og derfor bliver det et pres for alle parter.  

UU-forum

UU Forum er en geografisk udvalgt skare af tillidsrepræsentanter fra UU-centrene, der sammen med konsulenter og politisk valgte fra DLF klæder hinanden på til at kunne begå sig i det uddannelsespolitiske krydsfelt.

Vi har fået ny regering og dermed en ny minister på området, og det formuleres i forståelsespapiret, S og støttepartierne imellem, under punktet Folkeskolen, at der skal være; ” ………Bedre muligheder for senere skolestart, afskaffelse af uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse samt styrke vejledningsindsatsen”.

UU-vejledningen har nu fokuseret på en bestemt gruppe af elever, de ”ikke-parate” i 5 år, og jeg har et forslag til vores nye minister; genindfør helhedsvurderingen og lad fagligt kompetente UU-vejledere vejlede alle i 8, 9 og 10.kl. Vi vil rigtig gerne tage påtage os opgaven, vi vil rigtig gerne vejlede alle, uden at lade det basere sig på parathed udelukkende og dermed stigmatisere børn og unge frem for at tale om potentialer og styrker. Det vil være en reel styrkelse af vejledninge, og det kunne samtidig afbøde for det stigende pres børn og unge føler sig udsat for.

Powered by Labrador CMS