UU-forum

Blog

DLF-kongres 2021

Som kongresdelegeret, er der muligheder for at sætte nogle temaer på dagsordenen - UPV er kommenteret fra flere sider - på den første formiddag med indledende gæstetaler og formanden mundtlige beretning.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Der er sket et Nybrud for folkeskolen i form af samarbejde mellem de parter, der dels lovgiver i folketinget, udmønter i kommunen, leder i skolen og udfører som lærer", siger Formand Gordon Ørskov Madsen. I samarbejdet med  KLs formand Jacob Bundsgaard og Undervisningminster Pernille Rosenkrantz-Theil, er alle enige om, at det er små skridt i samme retning, der er vigtige for den kommende udvikling af folkeskolen, og der lader til at være en helt ny konsensus og et godt arbejdsklima parterne imellem. Store reformer, der ikke er skabt i et samarbejdsklima, er ikke en vej at gå, siger Pernille Rosenkrantz- Theil. 

UU-forum

UU Forum er en geografisk udvalgt skare af tillidsrepræsentanter fra UU-centrene, der sammen med konsulenter og politisk valgte fra DLF klæder hinanden på til at kunne begå sig i det uddannelsespolitiske krydsfelt.

Som tilhører og kongresdelegeret for Kreds 11, København -  blev jeg meget glad og tilfreds med, at DLFs formand helt konkret nævner, at hverken undervisning eller uddannelsesvejledning kan digitaliseres, jeg kunne ikke være mere enig. Formanden kunne også berette, at beskeden til de samarbejdende parter er, at vejledningen allerede er digitaliseret, det skete, som bekendt i 2014, da eleverne deltes op i de parate og ikke parate. 

Pernille Rosenkrantz-Theil slog også fast i sin gæstetale, at INGEN elever skal vurderes ikke-parate. Der var ikke noget konkret bud, hvad der så skal ske, men det gælder flere elementer i  "Aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem", som ikke er på plads i detaljer endnu, det arbejde forestår. 

Det er afgørende, at praktikere - UU-vejledere inddrages i udformningen af hvordan UPV nu skal skues sammen, og det er der bestemt muligheder for. 

Powered by Labrador CMS