UU-forum

Blog

Ny aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen

I løbet af sidste uge offentliggjorde undervisningsministeriet udspillet, ” Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen”, et ganske spændende udspil, som gør op med en hel række systemer.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I alt for mange år, har elevplaner, parathedsvurderinger og ikke mindst nationale test, været et tungt åg for mange lærere og uddannelsesvejledere at skulle få til at give mening. Disse systemer har måske haft rod i en styringsform, New Public Management, som nu er afløst af noget andet, en mere moderne styreform, måske en ”Ny magt”, som beskrevet i bogen; ”Byggesten til fremtidens fagforening”, hvor der i højere grad samarbejdes i dialog, og det, synes jeg, dette udspil er et udtryk for. Undervisningsministeren har budt op til dans og ”Sammen om folkeskolen” - en sammenslutning af interessenter fra skoleverdenen (DLF. Skolelederforeningen, KL, danske skoleelever, Skole og Forældre, BUPL og Børne og kulturchefforeningen), har begivet sig ud på et samarbejdsspor, som bliver interessant at følge. Helt aktuelt på vejledningsområdet, er der lagt op til, at uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) justeres og opdeles i 2 faser;  1. afskaffelse af betegnelsen ”ikke-parat” – denne skal så erstattes af en ny betegnelse

UU-forum

UU Forum er en geografisk udvalgt skare af tillidsrepræsentanter fra UU-centrene, der sammen med konsulenter og politisk valgte fra DLF klæder hinanden på til at kunne begå sig i det uddannelsespolitiske krydsfelt.

2. grundlæggende ændringer af model for UPV – der nedsættes en arbejdsgruppe (sammen om folkeskolen og repræsentanter fra ungdomsuddannelser, med et kommissorium, som skal foreslå nye modeller for UPV

 Det er altid interessant at se på hvad der økonomisk er sat af til de enkelte elementer, og i tabel 4, pkt.2.2, er der afsat 12 mio. kr. til ændring af UPV, herunder arbejdsgruppearbejdet, og samlet set, er det ikke svimlende, og endog meget langt fra de 250 mio.kr daværende regering (S og R) med en række forligspartier besparede UU-vejledningen med i EUD-reform, 2014. Den automatiserede model for hvordan elever blev inddelt i to grupper parate og ikke-parate afgjorde, at E-vejledningen skulle klare opgaven med vejledning af alle parate elever. Når termen ikke-parat nu afskaffes, hvad træder så i stedet for? Det skal en større arbejdsgruppe se nærmere på, og det er intentionen, at ”meddelelsesbogen”, den nye erstatning for elevplanen, skal være en del heraf.  Jeg ved ikke helt hvor roligt jeg skal sidde i stolen, når ministeren i en forespørgselsdebat svarede Enhedlisten på deres forslag om at genindføre personlig uddannelsesvejledning til alle elever med en udgift på 62-125 mio. kr., at der skam findes vejledning til alle i form af E-vejledning. E-vejledning har haft godt fat i de ældre elever samt de voksne. Derimod, har det vist sig sværere at nå skoleelever, og særligt dem, der ikke er læsestærke eller dem med lille tålmodighed til at sætte sig grundigt ind i alle adgangskrav og kriterier for at komme ind på en given ungdomsuddannelse. Der er simpelthen behov for, at alle grundskole- og 10.kl. elever får adgang til personlig professionel uddannelsesvejledning, fordi alle skal stilles lige, og det, synes jeg skal være udgangspunkt for justeringen af UPV. Det fremgår også af aftalen, ”at det ikke er hensigten at foretage grundlæggende ændringer i ansvarsfordelingen mellem skole og KUI (udd. Vejledning)”, og der nævnes ikke et ord om en evt.  øget adgang til uddannelsesvejledning, hvilket ellers er helt oplagt. Det skal blive meget spændende at følge arbejdsgruppen, og jeg håber, at man inddrager praktikere, både udskolingslærere og uddannelsesvejledere? På et kursus for tillidsrepræsentanter i kreds 11, medio oktober, gav formand Gordon Ørskov Madsen en samlet status på ”Sammen om skolen” og Pernille R. Theils arbejde med ovenstående udspil, og som jeg hørte det, er det ønsket at være inddragende. Som TR i DLF med en plads i UU-forum, er der demokratisk medindflydelse og den skal da sættes i spil! Den nye UPV træder i kraft i skoleåret 2024/25, og det skulle meget gerne være til alles fælles bedste, især den elev og de forældre, der har svært ved at navigere i uddannelseslandskabet.

Powered by Labrador CMS