Blog

Foto af Silvia/Pixabay

Ny blog-føljeton om forandringsledelse: Introduktion til forandringsprocesser i skoleverdenen (1/9)

Dette er første indlæg i en serie om forskningsbaseret forandringsledelse i folkeskoler. Jeg introducerer serien og vil komme med nye perspektiver i ni indlæg.

Publiceret Senest opdateret

 Forandring er en konstant i vores verden, og det gælder også i uddannelsessektoren. Fra politiske reformer til teknologiske fremskridt, er skoler konstant under pres for at tilpasse sig og udvikle sig. Men hvordan oplever lærerne disse forandringer? Hvordan påvirker det vores arbejde, engagement og evne til at undervise eleverne?

 I mit masterprojekt har jeg undersøgt disse spørgsmål, med fokus på folkeskolelærernes oplevelser og reaktioner på organisatoriske forandringer. Baggrunden for denne forskning er den danske offentlige sektors historie med New Public Management fra 1980'erne og frem, og en konstant indsats for at begrænse væksten i den offentlige sektor. Folkeskolerne var en del af denne udvikling.

 Min forskning viser, at lærerne er villige til at ændre sig, men de oplever også en høj frekvens af forandringer, som kan føre til forandringsmæthed, modstand mod forandring og usikkerhed. Dette er sandsynligvis forårsaget af høje stressniveauer på grund af den høje frekvens af forandringer.

Lærerliv m.m.

Tobias Zimling Kristiansen, folkeskolelærer i Gentofte. Ud over læreruddannelsen har jeg en mastergrad i læreprocesser (M.Lp.) fra Aalborg Universitet, hvor jeg har specialiseret mig i forandringsprocesser og ledelse af dem. Særligt i forhold til lærere.

Jeg er kritisk, men konstruktivt, anlagt, og jeg har fokus på løsninger og nye muligheder for at løse opgaverne på en bedre og smartere måde. Forandring er fint, så længe vi ikke kaster barnet væk med badevandet.

Når jeg blogger er det om lærerlivets mange sider - fagligt, pædagogisk, dannelsesmæssigt, didaktisk, politisk og gerne med en rimelig og underbygget kritik af DLF.

 På baggrund af denne forskning har jeg udviklet syv anbefalinger til forandringsprocesser i skoleverdenen:

 1. Direkte deltagelse af relevante medarbejdere

2. Indirekte inddragelse af fagforeningsrepræsentanter og MED-udvalg

3. Respekt for lærernes professionalisme og professionelle identitet

4. Klarhed om formål og indhold i forandringsprocessen

5. Introduktion af få forandringsprocesser, der følges tæt til enden

6. Prioritering af rammebetingelserne for forandringsprocesser

7. Anerkendelse og motivation af lærere til at deltage i strategisk udvikling

 I de kommende blogindlæg vil jeg uddybe hver af disse anbefalinger, og hvordan de kan anvendes i praksis. Vi starter med den første anbefaling i det næste indlæg: Direkte deltagelse af relevante medarbejdere.

 -------

Denne miniserie af blogindlæg om forandringsledelse tager udgangspunkt i mit masterprojekt ”Folkeskolelæreres oplevelse af organisatoriske forandringsprocesser” fra uddannelsen i Master i Læreprocesser med specialisering i forandringsledelse og arbejdsmiljø fra Aalborg Universitet.

 I projektet undersøgte jeg via spørgeskemaer hvordan 77 lærere har oplevet forandringsprocesser og jeg interviewede tre lærere for at få dybdeforståelse. Disse personlige erfaringer perspektiveredes til relevant international forskning, og resultatet er en af de få konkrete anbefalinger om forandringsledelse i folkeskoler.

 Projektet kan i sin helhed findes via dette link, hvor referencer og uddybninger også kan findes: https://projekter.aau.dk/projekter/da/studentthesis/folkeskolelaereres-oplevelse-af-organisatoriske-forandringsprocesser(d8225c69-b076-486b-9bda-76adf7376abc).html

Blog-serien udgives en gang om ugen og er på ni indlæg. Herunder er en samlet fortegnelse:

Blogindlæg 1: Introduktion til Forandringsprocesser i skoleverdenen (7. august 2023)

Blogindlæg 2: Direkte deltagelse af relevante medarbejdere - Nøglen til succesfulde forandringsprocesser (14. august 2023)

Blogindlæg 3: Indirekte inddragelse af medarbejdere gennem fagforeningsrepræsentanter og MED-udvalg - Styrkelse af forandringsprocesser (21. august 2023)

Blogindlæg 4: Respekt for lærernes professionalisme og professionelle identitet - En afgørende faktor i forandringsprocesser (28. august 2023)

Blogindlæg 5: Klarhed om formål og indhold i forandringsprocessen - Vejen til effektiv forandring (4. september 2023)

Blogindlæg 6: Introduktion af få forandringsprocesser, der følges tæt til enden - Kvalitet frem for kvantitet i forandringsledelse (11. september 2023)

Blogindlæg 7: Prioritering af rammebetingelserne for forandringsprocesser - Skabelsen af det rette miljø for forandring (18. september 2023)

Blogindlæg 8: Anerkendelse og motivation af lærere til at deltage i strategisk udvikling - At bringe lærernes stemme ind i forandringsledelsen (25. september 2023)

Blogindlæg 9: Opsummering - Syv anbefalinger til effektiv forandringsledelse i skoler (2. oktober 2023)

 For uddybninger og yderligere information kan jeg kontaktes på tobias@invovator.dk