Blog

Myter fastfryser en skolekultur i krise

Myter er forestillinger, der kan være med til at fastholde bestemte måder at gøre tingene på. Myter i skolen er med til at bekræfte den bestående skolekultur. Myter kan være med til at forhindre forhold i at ændre sig. Når der er krise i skolen, er det vigtigt at se myterne.

Publiceret Senest opdateret

”I skolen skal der undervises i fag”, er en af mange myter!

Carlo Grevy

Ph.d. og lektor emeritus Carlo Grevy blogger om skolen, dens kultur og udfordringer. Han er forfatter til en lang række bøger og artikler om sprog, inklusion, didaktik, pædagogik og undervisning.

Meningen med undervisningen er folkeskolens formål og fagenes formål. Meningen er derfor ikke at undervise i fag. Tanken er dog, at fag evt. kan bruges til at opfylde skolens formål.

Som lærer tænker man ofte, at man skal undervise i et fag. På læreruddannelsen tænker den studerende, at det er vigtigt at lære et fag. Desværre er det ikke sådan, at den lærer, der er god i et fag, også kan undervise så formålene opfyldes. I skolen bliver det fagene, der bliver vigtige i sig selv, og ingen tænker på, at skolen faktisk underviser på måder, så alene nogle færdigheder og kompetencer i fagene opfyldes. Undervisningen kommer til at modarbejde fagenes og skolens formål.

At det forholder sig på denne måde ses indirekte af den krise, der er i folkeskolen. Skolen er dysfunktionel, og det ses fx i den utilpashed, man kan opleve som lærer. Her på folkeskolen.dk kan vi løbende læse om nye lærere, som må opgive hvervet som lærer efter kort tids erfaring med en skole, hvor der forventes, at der skal undervises i fag. Skolen har svært ved at tiltrække nye lærere, for arbejdsglæden mangler.

Forestillingen om læreren, der underviser i fag står her i vejen for en velfungerende folkeskole med trivsel og arbejdsglæde. Fag i sig selv skaber ikke glæde. Det er, hvad fagene kan bruges til, der skaber glæde. Meningen med fx arkitektur er ikke at tegne streger på et stykke papir, men at skabe bygninger, hvor mennesker oplever livsglæde. Det samme gælder her: fagene er kun et værktøj. Derfor hjælper det ikke noget at forske i, hvordan der kan undervises bedre i fag. Derimod skal myten om fagene som omdrejningspunkt glemmes, og i stedet skal der udvikles måder at undervise på, der giver mening i forhold til hele meningen med, at børnene skal gå i skole.

At undervise i forhold til skolens og fagenes formål er ikke så svært, for som lærer kan man i sin planlægning, gennemførelse og evaluering have dette med. Hvilken måde at undervise på hjælper på de eller de udvalgte fagformål, hvilke ikke? Herefter gentages øvelsen.

Udfordringen er at glemme

Det svære er at glemme, at skolen skal undervise i fag. Skolen skal praktisere undervisning på en måde, der lever op til formålene. Det er desværre svært, for det lægges der ikke op til på læreruddannelsen, heller ikke i den nye version her fra efteråret 2023, og der er heller ikke noget fokus på det i forskningen. Derfor bliver det svært som lærer, for man skal undervise på måder, man ikke har lært at gøre det på. Skolen bliver derfor ikke et rart sted at være, for det bliver svært, ja nærmest umuligt, at gøre det, som man skal, og som er meningen med det hele.

Der er mange myter i skolen. Myterne er med til at fastholde og legitimere skolens praksis. Jeg vil løbende se på flere af skolekulturens myter.