Blog

Drop læreruddannelsen! Den har prinsessenykker og krisen i skolen fortsætter og fortsætter

Igen kan vi fra læreruddannelserne høre, at der er for få studerende. Ingen noterer sig årsagerne: Læreruddannelserne magter ikke at uddanne lærere, der kan undervise i skolen.

Publiceret Senest opdateret

Det store spørgsmål er: Hvordan skal der undervises i folkeskolen? 

Svaret på dette findes i lovgivningen for folkeskolen, Fælles Mål. Vi kan her læse en lang række af krav, som skolen skal opfylde: Børn og unge skal udvikle lyst til at lære og få virkelyst. I de forskellige fag skal de fx udvikle nysgerrighed, lære at begå sig i det aktuelle og fremtidige liv, lære at udtrykke sig og bl.a. have selvværd og fantasi. De skal udvikle personlige kompetencer og fremme deres oplevelser og lyst til at begå sig i verden. Dette er selve meningen med skolen, og det skal alle aktiviteter og al undervisning understøtte.

Carlo Grevy

Ph.d. og lektor emeritus Carlo Grevy blogger om skolen, dens kultur og udfordringer. Han er forfatter til en lang række bøger og artikler om sprog, inklusion, didaktik, pædagogik og undervisning.

Det er indlysende, at det ikke er, hvad der sker, for trivslen i skolen er i bund. Det ser vi i undersøgelse på undersøgelse. 

Problemet er, at der ikke laves noget om! Skolen bliver ved med at undervise på måder, der ikke løser skolens udfordringer. Og læreruddannelserne underviser de kommende lærere, så børn og unge ikke får en undervisning, der lever op til samfundets og bekendtgørelsens krav. Der sker endda ofte det modsatte, at kravene om at udvikle lyst og nysgerrighed modarbejdes. Det er de tilbagevendende trivselsundersøgelser dokumentation for.

Skolekulturen er medskaber af mistrivsel

Og hvad går der så galt i skolen: Fx undervises der i fag på en måde, så formålene modarbejdes! 

Det er uden for skolens og læreruddannelsernes kulturelle optik at forstå, at der kan undervises i fag på forskellige måder. Der kan undervises, så formålene opfyldes. Der kan undervises, så formålene ikke opfyldes. Og der kan undervises, så formålene modarbejdes. 

Skolekulturens optik er, at bare der undervises i fag, så leves der op til meningen med skolen. Bare der undervises i fagenes færdigheder og kompetencer, så er den hellige gral velforvaret. 

Men ak, det er en skrøne blot.

Det skulle ellers være så godt. I efteråret 2022 blev der vedtaget en politisk aftale om at forbedre læreruddannelsen med bl.a. 200 millioner kroner ekstra. Rektorerne kunne ikke få hænderne ned af bare glæde, og forkvinden for Danske Professionshøjskoler udtalte sig: ”Det her er ambitiøs og langsigtet uddannelsespolitik, når det er bedst!”

Når man skal lave en læreruddannelse, så spørger man dem, der har været med til at skabe krisen

Rektorerne har netop fået det, som de allermest ønskede sig. Forkvinden vurderer, at ”politikerne har lagt sig tæt op ad de faglige anbefalinger, som professionshøjskolerne har været med til at udvikle!”

Vi må spørge os selv om, hvor glæden er blevet af, for det ser ikke ud som om, at læreruddannelsen er blevet et tilløbsstykke. Nærmere modsat. 

Ser man nærmere på den politiske aftale om ny læreruddannelse, er der intet i sol og måne på, at der nu skulle være mere fokus på at lære de kommende lærere at leve op til formålene for skolen og fagene.

Men meningen med skolen er ikke fag! Lærere skal ikke være gode til fag. Lærere skal være gode til at leve op til formålene, og hertil skal de bruge fagene. Ingen var opmærksomme på det, da man skulle lave en ny læreruddannelse, for man spurgte dem, der selv var årsagen til det dysfunktionelle.

Der er for få studerende, og nu vil rektorer have flere penge! UC’erne kan ikke få økonomien til at hænge sammen, og man frygter, at ”lokale uddannelser lukker, hvis vi ikke får flere penge” (se link fra Jyske Vestkysten).

Men giv ikke UC’erne flere penge! De løsninger, de finder, bruger de til at uddanne på måder, der ikke fungerer! Rektorerne har selv lige fået deres ønsker indfriet. Intet har dog hjulpet, for de har ønsket noget forkert. Og det hjælper ikke at kaste gode penge efter dårlige.

Eksempel: Hvordan underviser vi i krig?

I dag fik jeg i min e-post undervisningsforslag fra historielab.dk med emnet: Hvordan underviser vi i krig? ”På historielærernes dag kommer det til at handle om, hvordan vi underviser i krig”. 

Denne tilgang er gal. Meningen er ikke, at læreren skal undervise i krig. Der skal heller ikke i fx historie undervises i andre emner som 2. verdenskrig eller Christian d. 4. 

Her er der ikke fokus på meningen med undervisningen. I stedet for skal der ifølge bekendtgørelsen planlægges efter formålene, og her kan noget fagligt bruges. Men det faglige er ikke det centrale, det er derimod formålene. 

Denne optik, jeg her præsenterer, praktiseres stort set ikke, og det er ikke en optik, man har lært eller kommer til at lære som kommende lærer.

Læreruddannelsen har fået prinsessenykker

Devisen er: Vi bedre vide. Og det er svært at bryde den onde cirkel, for selvom der er mange såkaldte eksperter, så er det Tordenskjolds soldater. 

I beskrivelsen af den ny læreruddannelse får man de forkerte svar på krisen: Mere af det samme, mere faglighed, mere praksis, hverdag, kultur og tradition.

Men prinsessen skal ud af sin tornerosesøvn. Det nytter ikke at spare fx ved at sammenlægge flere hold på en uddannelse eller at få flere penge, som der er kommet forslag om (link: TVsyd.dk). 

I stedet skal der udvikles undervisning, hvor fokus ikke er på fagene, men på, hvordan fagene kan leve op til formålene. Det vil give mening, også for nye studerende. Det er ikke nemt at skulle gøre det sådan, for det er der ingen, der har lært. Ikke desto mindre er det nødvendigt for at kunne undervise børn og unge, så de ikke mistrives. 

Bekendtgørelsen er klar, men den følges ikke. Her skal der ikke nødvendigvis flere penge til, men der skal et nyt mindset til. Det, der skal til, er nye måder at tænke og praktisere undervisning på. 

Svaret er også, at man ikke skal spørge de folk til råds, som man plejer at spørge.

Links

Jydske Vestkysten d. 16. april 2023: https://jv.dk/sydjylland/fyringer-vaelter-ind-over-stor-uddannelsesinstitution-nu-slaar-rektor-alarm-lokale-uddannelser-lukker-hvis-vi-ikke-faar-flere-penge

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling: Historielærernes dag 2023: https://historielab.dk/historielaerernes-dag-2023-krig-i-europa-i-historisk-perspektiv/

Tvsyd.dk: Sydjyllands største uddannelsesinstitution UC Syd skal spare 20 millioner kroner til næste år: https://www.tvsyd.dk/syd-og-soenderjylland/besparelse-paa-20-millioner-kan-tvinge-uc-syd-til-at-fyre-medarbejdere

Uddannelses- og Forskningsministeriet: Aftale på plads om ny og bedre læreruddannelse: https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2022/aftale-pa-plads-om-ny-og-bedre-laereruddannelse-flere-timer-mere-praktik-og-storre-okonomi

Uddannelses- og Forskningsministeriet: Politisk aftale om ny læreruddannelse: https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/overblik-over-det-videregaende-uddannelsessystem/professionsbacheloruddannelser/laereruddannelsen/Reform-af-laereruddannelsen