Blog

Elever henter effekter i genbrugsbutik til Åben Skole samarbejde

Byd omverdenen ind i skolen og drag selv ud i verden.

Temaet i dette nr. af bladet er åben skole. Det er et vigtigt element i dannelsen af vore elever, at de får viden om deres omverden. Ikke kun teoretisk viden fra bøger og andre medier.

Publiceret Senest opdateret

Gennem Åben Skoles aktiviteter, kan eleverne få øget viden og dermed respekt for verden omkring dem. Her tænker jeg på den nære verden lige udenfor skolens dør.

Skolen har et ansvar for, at vore elever vises forskellige sider af verden. Det er bl. da. derfor, de har forskellige fag, som hver især bidrager med verdensforståelse set fra de respektive fags fagforståelse.

Viden og erfaringer kan opstå på mange måder. Som helt små børn, sker erfaringsdannelse gennem at røre ved tingene. Der sanses gennem hænderne og kroppen. Disse sansninger bearbejdes i hjernen og efterhånden er der samlet så meget erfaring, at hjernen kan sammensætte dette til nye udtryk, som hænderne og kroppen kan effektuere.

Den faglige forening Håndværk og Design

Den faglige forening Håndværk og Designs blog med information og debat fra foreningen. Se også håndværkogdesign.dk .

Vi skal give vore elever mulighed for mangfoldige erfaringer gennem praktisk arbejde. Arbejde med forskellige materialer, som kan noget forskelligt, som yder modstand på forskellig vis. Lær dem hensigtsmæssig brug af værktøjer og arbejdsprocesser, så de oplever succes med det, deres hænder udfører. Når arbejdet lykkes, vokser man som menneske. Man får ny viden om sig selv og mod på flere udfordringer.

At blive et dannet menneske, indebærer viden om og erfaring med brede områder af livet. Herunder erfaringer med hænders muligheder samt erfaringer med at realisere idéer. Det er lige præcis det, som håndværk og design kan bidrage med. At løse konkrete udfordringer gennem en håndværksudførelse. Herved bidrager faget til elevernes dannelse ved at eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tilid til egne muligheder.

En alsidig dannelse beror på, at man som elev, også præsenteres for dele af verden, man ikke selv ville have opsøgt. Så lad os benytte os af de muligheder, der ligger i Åben Skole til yderligere dannelse af eleverne.

Læs eksempler på Åben Skole i blad 2-2022.

Irene Egeskov Andersen

Formand