Den faglige forening Håndværk og Design

Arbejdet i træværkstedet på konferencen 11.-12. marts 2024

Værksteder – underviserkompetencer

Hvor skal der investeres?

Publiceret Senest opdateret

I år, 2024, er det 10 år siden, at faget håndværk og design første gang optrådte på skemaet i folkeskolen. Væk fra skemaet var håndarbejde og sløjd. Dog var der en toårig overgangsperiode frem til august 2016, hvor skolerne kunne forberede sig på det nye fag. I forbindelse med 10-året vil vi i bladet, Håndværk&Design, gennem hele 2024, lave nedslag i faget. Vi lægger ud i nummer1-2024 med et tilbageblik på processen frem mod år 2014. Bladet kan læses på Håndværkogdesign.dk med medlemslogin.

Mange spørgsmål melder sig, når der kigges tilbage på de forløbne ti år. Hvor har der været succeser? Hvor har der været udfordringer og hvordan er de tacklet? Hvordan kører det i dag i relation til forventningerne til faget for 10 år siden? Hvilke forbedringer skal der til for at løfte faget yderligere? Og mange andre relevante reflektioner. I bladet vil vi gerne bringe netop dine tanker og overvejelser.

Håndværk og design er et værkstedsfag

Den faglige forening Håndværk og Design

Her skriver Den faglige forening Håndværk og Design med information og debat fra foreningen. Se også håndværkogdesign.dk

Skolens faglokaler til dette fag skal indrettes som værksteder med hvad dertil hører. En del af forberedelserne til faget håndværk og design var netop at se på værkstedernes udformning og placering på skolen. Mange steder lå værkstedet til det hårde materiale et sted og langt derfra lå værkstedet til det bløde materiale. Heldigvis har mage skoler fundet gode og fornuftige løsninger på disse udfordringer gennem renoveringer eller ombygninger. Fagets forskellige materialer, teknikker og maskiner/redskaber, stiller forskellige krav til værkstedernes indretning. Derfor er adskilte værksteder at foretrække.

Der er stadig skoler, hvor ombygning/renovering er tiltrængt. Hvis det gælder din skole, så vil jeg foreslå, at du og resten af HD-teamet sørger for at være med i byggeprocessen hele vejen igennem. Det er jer, der ved, hvad der fungerer i den daglige undervisning og hvad der er behov for. Det er desværre ikke altid, at de fine arkitekttegninger til nye lokaler også er det mest funktionelle. En overvejelse over værkstedernes størrelse, gulvareal, er også berettiget. Der findes regler på området, som naturligvis skal følges.

Det skal være let at overskue eleverne i undervisningen. Sørg også for at indtænkte opbevaringsløsninger, både til elevarbejderne og til materialer og værktøj/redskaber. Der kan spares meget af den dyrebare undervisningstid ved at disse ting er så optimale som muligt. Og ikke mindst nogle gode muligheder for at udstille og lave inspirationer til faget. Det virker ansporende på eleverne, at de kan se forskellige arbejder udstillet i værkstedet. Også gerne arbejder udført af underviserne.

Velkommen på kurser i foreningen

Men lækre og veludstyrede værksteder gør det ikke alene. Undervisernes kompetencer er altafgørende for en vellykket undervisning.

Med forårets komme er planlægningen til det kommende skoleår allerede i gang. Som altid er der både i bladet og på foreningens hjemmeside kursusopslag i lokalforeningerne. De kan således indgå i årsplanlægningen og opgaveoversigten for det kommende skoleår. Håndværk og design er et stort fagområde med mange deldiscipliner indenfor både det bløde og det hårde materialeområde. Et kursus i et ukendt materialeområde, med tilhørende teknikker, er med til at ruste underviserne til at give faget endnu flere vinkler og perspektiver. Dette gælder hele vejen op fra begynderundervisningen i 3. kl. og til valgfagsprøven efter 8. kl. Jo dygtigere underviserne er, jo lettere er det at differentiere til elevgruppen og eleverne bliver også dygtigere. Du kan være med til at præge kursusudbuddet i foreningen ved at sende kursusønsker til lokalforeningen. Vi vil hellere oprette et kursus, vi ved, der er ønsker til, i stedet for hvad vi tror, der er interesse for.

Så velkommen på kursus.

Hvad skal prioriteres?

Mange faktorer spiller sammen for den gode undervisning. Herover er nævnt hensigtsmæssigt indrettede og funktionelle lokaler samt lærernes opkvalificering indenfor faget.

Den politiske prioritering af håndværk og designfaget har også betydning. Der er ved at være en forståelse for, at folkeskolen er blevet for boglig og teoretisk. Alligevel er det endnu engang de praktiske fag, der må holde for i det nye folkeskoleudspil, der netop er offentliggjort. Håndværk og design skal bidrage ved, at der fjernes en ugentlig lektion i 4. kl. Det er et skridt væk fra flere praktiske erfaringer i elevernes skolehverdag. Hvordan harmonerer det med folkeskoleformålsparagraffens ord om, at skolen ”… forbereder dem(eleverne) til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere”. For at få flere til at uddanne sig og lære mere indenfor praktiske håndværksområder, kræves der egne oplevede kropslige erfaringer og gerne opnået med en vis succes. De mindre elever er mere tilfredse med deres produkter og dermed er deres glæde over at kunne frembringe noget selv større.

 

Alting spirer udenfor. Mit håb er, at også håndværk og design må vokse sig kraftigt.