Blog

Den faglige forening Håndværk og Design

Blog

Voksdugsrest anvendt som materiale

Ressourcer og bæredygtighed

Skolen har fået en minister, der kender til værdien af praktisk dannelse. Tak for det. Der skal hermed lyde en invitation til samarbejde fra Den faglige forening Håndværk og Design. Lad den nye minister få mulighed for at udvikle en folkeskole, hvor der prioriteres mere plads til praktisk arbejde. Gerne på en sådan måde, at eleverne får åbnet deres omverden og får erfaringer med, at de kan lykkes med at skabe noget med deres hænder. Denne succesoplevelse får de kun, hvor der gives tid og rum til praktisk arbejde, der fører til praktisk dannelse. Og hvor der afsættes nødvendige ressourcer.

Begrebet ressourcer kan dække over meget. Det seneste nr. af bladet Håndværk&Design er netop udkommet. Temaet for dette nummer af bladet er bæredygtighed. Et begreb, der bruges i mange sammenhænge og hvor det kan være svært at gennemskue, hvor bæredygtigt dette eller hint er. I vores fag kan vi tage udgangspunkt i den materielle kultur, hvor tidligere tider har genanvendt ressourcer i langt højere grad, end vi de seneste årtier har været vant til. Ingen ved, hvor længe vi skal vente på, at den nuværende krisesituation med stigende priser m.m. tager af. Lad os udnytte situationen til at se dybere på vores alle sammens ressourcer og hvordan de kan bruges mere fornuftigt. Det kan også befordre idérigdom og kreativitet, at være begrænset af en vis materialemængde. Men lad aldrig genbrug, upcycling m.m. blive en spareøvelse for vores fag.

Også gennem arbejdet med ressourcer, sker der en dannelse af eleverne. Det er ikke ligegyldigt, hvilke valg vi foretager i forskellige situationer.

Den faglige forening Håndværk og Design

Den faglige forening Håndværk og Designs blog med information og debat fra foreningen. Se også håndværkogdesign.dk .

For at sætte endnu mere fokus på ressourcer og bæredygtighed, er der konference d. 6. og 7. februar 2023, som har bæredygtighed som tema. Det udførlige konferenceprogram er at finde på foreningens hjemmeside.