Blog

Nyt fag - nyt fagblad: Håndværk&Design

Så er det allerførste fagblad Håndværk&Design på vej ud til alle medlemmer af Danmarks Håndarbejdslærerforenings og Danmarks Sløjdlærerforening. Bladet er det føste synlige tegn på foreningernes løbende fusion frem mod stiftelsen af "Den faglige forening Håndværk og Design" i foråret 2016

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Redaktionen på Håndværk&Design håber, at du som læser vil tage godt imod dette første blad, og forhåbentlig vil finde indholdet inspirerende og vedkommende for din undervisning eller bare fagligt interessant . Sammen med de elektroniske medier, vil H&D-bladet være den nye - og de gamle foreningers primære organ, som vi håber kan bidrage til sparring og samhørighed medlemmerne imellem, både lokalt og på landsplan.

Den nye forening har en vision om at skabe faglig samhørighed mellem alle der beskæftiger sig med H&D. Derfor er det også fagbladets mål, at være vedkommende for alle, der beskæftiger sig med undervisningen i H&D på alle niveauer. Vi vil bringe fagstof, reportager, nyheder og ny inspiration til H&D-undervisning på alle planer gennem opsøgende H&D-reportager fra læreruddannelsens, efteruddannelseskurser, videreuddannelses forløb, relaterede design- eller håndværksmiljøer, og fremfor alt hverdagens H&D-undervisning i grundskolen. Det er vigtig som medlem at kunne få muligheden for indsigt i andre medlemmers virke i alle H&D-uddannelses niveauer, så nyheder om didaktik, materialer, teknikker, sikkerhed, uddannelsestilbud og udfordringer, hurtigt formidles til inspiration, fællessparring i lokalforeningerne og i sidste ende til fagets succes. Bladet vil derfor, i kommende numre, etablere mulighed for genkendelige ”talerør” fra fagets forskellige uddannelsesplatforme med f.eks. faste klummer, infobokse og annoncering. Helt sikkert er det, at din af de kommende 11 nye lokalforeninger også vil få mulighed for spalteplads, til at synliggøre jeres aktiviteter eller lokaldebatter.

Bladet vil fremadrettet gerne belyse, støtte og debattere fagets implementering og undervisernes faglige udviklingsmuligheder. Frem for alt så bliver det nye H&D-blad medlemmernes eget fagblad, hvor rammerne for dine overordnede arbejds- eller studieforhold debatteres, og hvor dine holdninger, erfaringer og gode idéer også gerne bringes!

Den faglige forening Håndværk og Design

Den faglige forening Håndværk og Designs blog med information og debat fra foreningen. Se også www.sloejd.dk.

Ligesom H&D-faget og den nye forening er i en løbende opbygningsfase, er bladet det også.  I takt med at faget finder sig selv på de forskelige niveauer, og den nye forening bliver stiftet med fastlagt navn og logo, vil Håndværk&Design fagbladet også ende op med et fast layout. Indtil da kan du forvente, at redaktionen vil afprøve forskellige strukturer og udtryksformer frem til en fastlæggelse i løbet af skoleåret 2016-17.

Er du som studerende eller underviser i Håndværk og Design endnu ikke medlem af DS eller DH, og dermed ikke får tilsendt dit eget eksemplar af Håndværk&Design, opfordres du naturligvis til at søge individuelt medlemskab af den nye forening allerede nu via de gamle foreningers hjemmesider.

Nyd nu læsningen af dette første H&D-blad, og tøv ikke med i fremtiden selv at bidrage til bladets succes med egne artikler eller forslag til, hvad redaktionen kan sætte fokus på, for bladet er dit og dine kollegaers fagblad, og det skaber vi sammen i et fagligt fællesskab.

God læselyst

Karsten Bjerregaard - Redaktør

Hanni Eskildsen og Wisti W. Pederen - Formænd for de faglige foreninger

Håndværk&Design - et fagblad i fællesskab!       

Powered by Labrador CMS