Den faglige forening Håndværk og Design

Håndværksarbejde

Grøn omstilling - rettidig omhu?

Vi har ikke de håndværkselever på erhvervsuddannelserne, der skal til. Har vi sovet i timen?

Publiceret Senest opdateret

Et skoleår lakker mod enden og der kigges frem mod det kommende. I den forbindelse har jeg kigget lidt på fordelingen af timer til de forskellige af skoles fag, som de fremgår af uvm.dk

Omkring 20 % af timerne er afsat til det praktisk/musiske område, og her er idrætsfaget talt med. Alene til idrætsfaget medgår 2/5 af timerne. De ca. 80 % af resten af timetallet fordeler sig med ca. 50 % til humanistiske fag og ca. 30 % til naturfag.

Hvorfor denne indledning med alle disse tal?

Lad det straks være sagt, at ingen af skolen fag er uvæsentlige. De har alle deres berettigelse. De bidrager alle til at opfylde folkeskolen formål om at ”… give eleverne kundskaber og færdigheder,….” til gavn for eleverne og samfundet.

Den faglige forening Håndværk og Design

Her skriver Den faglige forening Håndværk og Design med information og debat fra foreningen. Se også håndværkogdesign.dk

Den helt store udfordring i samfundet er den grønne omstilling, som skal drives af teknikere og håndværkere. Samtidig vil vi også gerne være et land, der fortsat har stolte traditioner indenfor design.

Folkeskoleudspillet indeholder en intention om mere praktisk arbejde i alle skolens fag. Det er også en nødvendighed; både fordi eleverne lærer på forskellige måder og fordi vi har brug for, at eleverne får langt flere erfaringer med, hvad de kan lykkes med at lave med hænderne. Det lille barn, der laver sin første tegning, får ros og laver gerne den næste tegning. Tilsvarende med eleven i håndværk og designs begynderundervisning, der fx laver en fantasifigur af trærester og som er lykkedes med opgaven. Eleven stimuleres til at fortsætte. Jo yngre eleverne er, jo mindre kritiske er de overfor produktet af deres arbejde. Derfor er det uhyre vigtigt, at de opnår kunnen og erfaring med at kunne lykkes med at lave noget med hænderne, inden deres selvkritik overstiger deres praktiske formåen. 

Min erfaring siger mig, at i håndværk og design vipper dette omkring start 6. klasse. Set i dette lys kan jeg ikke se logikken i, at der i folkeskoleudspillet lægges op til, at der fjernes en ugentlig lektion i håndværk og design på 4. klassetrin og at der ligeledes fjernes en lektion i billedkunst på 1. klassetrin, når vi samtidig ved, at elevernes motoriske færdigheder er blevet langt ringere. Praktiske opgaver i fysiske materialer kan ikke løses med et swipe på en skærm!

Timerne til de praktiske fag forsvinder ikke ud af skolen. De flyttes til udskolingen i form at endnu et valgfag. Det er fint med endnu et valgfag i udskolingen og dermed mere praktisk/musisk indhold i skoledagen for udskolingseleverne. Men hvordan opnår vi den større interesse for praktisk arbejde, når der ikke har været et godt fundament, opbygget i indskolingen og mellemtrinnet, at bygge dette på? Se til vore nordiske nabolande, hvor praktiske fag fylder mere på elevernes skoleskema. En øget erfaring hos eleverne med at lykkes med praktisk undervisning, vil øge deres interesse for senere at uddanne sig i en håndværkerretning. Vi skal ikke glemme, at folkeskolens formålsparagraf, i forlængelse af at give eleverne kundskaber og færdigheder nævner, at skolen ”….forbereder dem til videre uddannelse…” – ikke kun gymnasiale uddannelser.

Øvelse, øvelse, øvelse

Den faglige forening Håndværk og Design afviklede d. 11.-12. marts i år en konference, hvor der var inviteret to foredragsholdere, som begge er håndværkere med stort H. Der kan i bladet Håndværk&Design nr. 2-2024 læses om konferencen. Begge foredragsholdere var nået til, hvor de er i dag, gennem øvelse igen og igen. Vi har i skolen ikke de 10.000 timer, der skal til for at læringen rigtigt sætter sig i kroppen. Det er heller ikke skolens formål, men vi skylder vore elever at præsentere dem bredt for både humanistiske, naturfaglige og praktisk/musiske fagområder – ligeværdigt. Det kan jo være, det også medvirker til øget trivsel for nogle af eleverne.

For mig at se har vi sovet i timen med de sidste manges års fordeling af timeblokkene. Jeg håber, at fagfornyelsen, som følger med folkeskoleudspillet, vil give mange flere praktiske elementer i skolen til gavn for alle skolens elever.

 Alle ønskes en velfortjent sommerferie. Måske med plads til at udøve et håndværk, bare for egen fornøjelses skyld. 

God sommer.