Blog

12-tal til skrivegruppen for håndværk&design!

”Glæden ved at arbejde med hænderne” og ”tillid til egne evner” er med i formålet for håndværk&design-faget, bedre kunne det ikke blive!

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Så er sommeren kommet til landet og med de nye fællesmål også kommet til folkeskolens nye håndværksfag. Hvor må andre faggrupper dog være misundelige på det nye fags mål. At indbegrebet af den fællesnordiske sløjd, er kommet med i formålet i for h&d med så umålbare  parametre, som tillid til egne evner og glæden ved at arbejde med hænderene, er næsten ikke til at fatte.

Brug en dejlig sommeraften på i sammenhæng, at nærlæse formålet for faget, kompetencemålsskemaerne og den vejledende læseplan for håndværk&design, det giver ro i maven og lyst til nogle spændende implementerings år.  Til den erfarne sløjdlærer giver formålet en tro på, at man er den rette medspiller i faget. Kompetencemålene giver faget og underviseren højstatus, og læseplanen nødvendiggør at skoleledelserne prioriterer og investerer i rammerne for faget, således at implementeringen kan blive en blændende succes på alle landets skoler.

Folkeskolen har altså fået et nyt super spændende fag, hvor eleverne skal tilegne sig viden og færdigheder om håndværk, forarbejdning, materialer og designprocesser gennem praktisk arbejde i værksteder med forskellige håndværk, primært i træ, tekstil og metal. Det sikrer, at det hensygnende metalarbejde får come-back i folkeskolen. Der er tale om et helt nyt fag med en ligevægtning af de tre primærmaterialer, men ikke nødvendigvis en ligevægtning i alle designforløb, det er op til opgaveløsningen, men set over hele faget længde.

Den faglige forening Håndværk og Design

Den faglige forening Håndværk og Designs blog med information og debat fra foreningen. Se også www.sloejd.dk.

Designopgaverne der stilles, er det bærende nye i faget, og designprocessens formål er at få eleverne til bedre at kunne forstå samspillet mellem idé, tanke og handling frem til det færdige produkt samt, at styrke elevernes innovative og entreprenante kompetencer. Det gælder både i det obligatoriske fag som i valgfaget. Den indbyggede progression i kompetencemålene sikrer, at eleverne får stillet faseægte opgaver og udfordringer, der netop gør, at de opnår et lærings og videns flow, uden at tabe glæden ved arbejdet.

Der er ingen tvivl om, at håndværk&design-faget har fået folkeskolens mest innovative og entreprenante forenklede fællesmål, og det forpligter til tværfagligt samarbede. Heldigvis står de andre fag klar til at modtage opfordringen, med nye krav til innovation og entreprenørskab i alle fag. Især står natur/teknologi klar med deres helt nye kompetencemål om modellering og krav til design af undersøgelser, og dansk klar til at lave de formuleringer og beskrivelser, som ikke nås i håndværksfaget.

Så et 12-tal og tak til UVM og skrivegruppens fremragende indsats og tillykke til alle kommende h&d-lærere med det nye fantastiske fag og valgfag!

Spørgsmålet om rammerne for faget og dermed en god implementering, så også når et 12-tal, er nok et blogindlæg værd!

Wisti Pedersen

Formand for Danmarks Sløjdlærerforening