Blog

Optimisme - godt for sløjden og faget håndværk&design!

Nu er foråret kommet og fællesmål for Håndværk&design er lige på trapperne, og vi glæder os!

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Kære DS-medlemmer, lærere i håndværk&design, sløjd og andre med interesse for sløjden i skolen.

Foråret er også kommet i sløjden, man kan mærke en spirende tiltro til at det nye håndværksfag H&D ikke kun er en spændende udfordring, men også et løft til sløjden og ikke mindst til vores egen- og vore elevers arbejdsglæde.

Landet over sidder der nu håndarbejds- og sløjdlærere sammen med skoleledere og forvaltningspersoner i arbejdsgrupper, workshops og andre udviklingsfora og drøfter visioner, indhold og rammer for H&D og laver implementeringsplaner og idékataloger. DS er flere steder blevet inviteret med på råd, og støtter fortsat gerne med råd og faglige input, indtil implementeringen af faget er fuldført med succes landet over.

Den faglige forening Håndværk og Design

Den faglige forening Håndværk og Designs blog med information og debat fra foreningen. Se også www.sloejd.dk.

Det er med stor fornøjelse, at man kan læse, at forvaltningerne har taget Rambøll-rapportens anbefalinger op, og beskriver H&D som et synergisk to-lærerfag, på sigt i udbyggede fælles optimale faglokaler og med et timetal ikke under det vejledende. Eks. vis udformet med 2 lektioner i 4. kl., 3. i 5. kl., 3 i 6. kl. og med H&D-valgfaget med 2-3 lektioner i den obligatoriske valgfagsrække i udskolingen.

Noget andet fantastisk er, at det ser ud til, at metalsløjden får comeback i det nye fag med dets progression i både håndværk og design. Ikke bare med læring gennem koldteknikker i plade og tråd, men også med erfaringsdannelse gennem varme og grove teknikker, lige fra metalstøbning til smedning og svejsning for udskolingens ældste elever.

Reformteksten tilskynder samarbejde med TECH-uddannelserne, hvilket har inspireret DS-Århus kredsen til et netop afholdt ”§26 svejsekursus”, med anvisninger til hvordan H&D-valghold via brobygningsmidler, også kan erhverve sig beviset og den helt unikke erfaring om metallers og gassers egenskaber i forbindelse med svejseprocesser, som tilgængeliggør fysikfagets obligatoriske teori helt begribeligt og praksisnært.

Smedning i designopgaver, vil også blive et must, SLØJD vil i kommende numre komme med ”Kom godt i gang eksempler”. Smedekurser vil derfor også få come-back, og lysten blandt lærere og studerende er ikke til at tage fejl af.

I første forårsweekend blev der, med støtte fra DS, afholdt ”Danmarks største smedeevent” med 50 tilmeldte smedende kursister, de fleste læreruddannede. Arrangørerne var ”Det sorte samfund” - en facebook-sammenslutning af godt 100 smedeinteresserede med bl.a. rødder i læreruddannelsen i Århus. Der var en helt fantastisk ånd og entusiasme omkring håndværket, og det er denne ”sløjdånd” som i fremtiden skal bære det nye fag til succes.

Skolelederne har forstået rambøll-rapportens anden store pointe, at fagets succes også ligger i, om der bliver bevilget en massiv efteruddannelse af kommende H&D-lærere. Lærerne er klar, kursusudbydere knokler med udbudsmaterialet, og det gør DS-lokalkredsene også i højeste gear. Mange af kredsene forventes at udbyde over ti tiltag, fordelt på H&D-konferencer, kom godt i gang kurser, almindelige opkvalificerende kurser og sløjdcaféer. Se løbende på hjemmesiden og især også på facebook siderne.

Nu, når vi kan kaste uvishedens vinterkåbe, ser DS optimistisk på fremtiden, og vil hermed gerne ønske alle medlemmer - og alle andre interesserede, velkommen til denne nye blog og god kursuslyst.

Wisti Pedersen

Formand for Danmark Sløjdlærerforening