Blog

Nytår - nyt fag - ny forening på vej…

Danmarks Sløjdlærerforening eksistensgrundlag bliver i 2015 taget op til en revision, ligesom Danmarks Håndarbejdslærerforening også er i en refleksionsproces.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Kære sløjdlærer, kære H&D-lærer,  kære medlem af DSInden for et par år under viser vi alle i faget håndværk&design - men ”sløjder” stadig lystigt med eleverne inden for de nye mål. Håndværk&Designlærere bliver vi, uanset om vi varetager H&D-undervisningens hårde eller bløde del, og om vores afsæt er i metal-, tekstil-, eller træsløjden. Alene af den grund, må vi tage Danmarks Sløjdlærerforening eksistensgrundlag op til revision, ligesom DH - Danmarks Håndarbejdslærerforening også er i en refleksionsproces. Derfor opfordrede foreningens hovedstyrelse i sommer til en medlemsdebat på de digitale medier om foreningens fremtid, og senest i SLØJD2 opfordredes alle medlemmer til, at give deres syn på sagen til den lokale kredsformand eller direkte til DS. Hovedstyrelsen takker for tilbagemeldingerne, som især kom via kredsformændene på formandsmødet i september. Formandsmødet var præget af en livlig, men konstruktiv debat om fremtiden, som udmundede i, at Formandsskabet gav sin støtte til HS’s fortsatte undersøgelse af mulighederne for en fremtidig fælles ”Håndværk&Designlærerforening” under DLF, og etablering af et fælles ”Fremtidsudvalg-arbejdsgruppe” bestående af formand, kasserer og redaktør og tre fra DH.  Formandsskabet kunne fuldt ud se samdriftsfordelene i en ny fællesforening hvad angår bladudgivelse, forlag, hjemmeside, større stævner/symposier m.v.Med sommerens afklaring af FFM for H&D-faget, skulle det være ligetil, at formulere nyt tidssvarende formål og vedtægter for en kommende H&D-lærerforening, som vil kunne tiltrække både nye H&D-medlemmer og de fleste eksisterende medlemmer af DS og DH. Det blev dog pointeret at både en vedtægtsmæssig opbygning af en ny forening og en evt. nedlæggelse af DS og lokalforeningerne, er en fyldig sag, der kræver en stor indsigt i regler og vedtægter, tid til grundighed, og rettidighed i forhold til skrivelser, oplæg/forslag til vedtægtsændringer til de lokale generalforsamlinger og til repræsentantskabsmødet den 14. marts 2015. Derfor blev der til støtte for HS og overgangsudvalget, nedsat en ekstern vedtægts-ekspertgruppe, med tidligere formand Leif Rosenbech som ”vismand”.  Der blev på formandsmødet også udtalt et helt klart medlemsønske om, at medbringe den medlemsbaserede kredsstruktur vi kender fra DS til en ny forening, både af foreningsdemokratiske begrundelser, men især begrundet i mulighederne for lokal, kollegial sparring, kursusvirksomhed og følelse af sammenhørighed.Det vigtigste medlemsønske var nok, at den nye forening bliver lige så progressiv, som de nuværende foreninger er i dag, hvad angår fagpolitiske spørgsmål og kamp mod urimeligheder, både lokalt og nationalt, og samtidig støtter fagets opbygning og implementering med høj faneføring frem til succes på alle planer!På Hovedstyrelsens vegne ønskes alle et godt Nytår

Wisti W. Pedersen

Formand for

Den faglige forening Håndværk og Design

Den faglige forening Håndværk og Designs blog med information og debat fra foreningen. Se også www.sloejd.dk.

#Fil 6