Den faglige forening Håndværk og Design

Den faglige forening håndværk og design

Her skriver Den faglige forening håndværk og design med information og debat fra foreningen. Se også håndværkogdesign.dk