Blog

Teknologiforståelse og kristendomskundskab

Et par ideer.

Publiceret Senest opdateret

Som mange vil vide, så overvejes det i disse år at indføre et nyt fag/fagområde: Teknologiforståelse. En forsøgsordning har allerede været i gang et par år. Det er dog stadig uafklaret, om teknologiforståelse bliver som et separat fag, eller om det skal indgå som tema i de eksisterende fag; men at det fremover bliver en skoleopgave, er der vist ingen tvivl om.

Der er i beskrivelserne af fagområdet stor fokus på, at eleverne skal lære at forstå, udnytte og udvikle de digitale teknologier. Altså en ret entreprenøragtig og anvendelsesorienteret tilgang. Men hen over forsøgsperioden er der kommet en voksende erkendelse af, at eleverne også skal lære at vurdere konsekvenserne af den nye teknologi. I beskrivelse af forsøgsfaget har dette fået sit eget kompetenceområde: Digital myndiggørelse.

Digital myndiggørelse omhandler en kritisk, refleksiv og konstruktiv undersøgelse og forståelse af digitale artefakters muligheder og konsekvenser. (fra EMU)

En sådan ”undersøgelse” må nødvendigvis involvere etiske overvejelser. At digitale teknologier som sociale medier, overvågning og registersamkøring, kunstig intelligens og robotteknologi kan give etiske hovedbrud er mildest talt ingen nyhed. Men hvordan klæder vi bedst eleverne på til at kunne foretage disse ofte komplicerede analyser og etiske vurderinger? Det er en opgave, som vi indenfor alle fagområder må overveje, om, og i givet fald hvordan, vi kan hjælpe med at løse. Kristendomskundskab er det eneste fag, hvor etik (etik og livsfilosofi) optræder som selvstændigt kompetenceområde, så umiddelbart virker det oplagt, at faget kan spille en rolle.

Af indlysende grunde kan man dog - hverken i grundteksterne eller i traditionen indenfor kristendommen og de andre religioner – finde overvejelser eller holdninger til digital teknologi. Til gengæld er der i religionsfaget tradition for at arbejde nuanceret med etiske spørgsmål. Vi er vant til at stille spørgsmål som:

  • Hvilken grundlæggende værdier bygger en praksis eller en handling på?
  • Hvilket menneskesyn kan ligger bag?
  • Er der modstridende værdier og hensyn i denne sag?
  • Hvem har mest gavn af..?
  • Hvad ville der ske hvis?
  • Kunne man forestille sig, at ..?

Alligevel er det et stykke vej fra ovenstående generelle etiske tilgange til konkrete undervisningsforløb, der arbejder med de nye teknologier og som samtidigt er kristendomsfagligt relevante. Vi var en håndfuld kollegaer fra de folkekirkelige skoletjenester, som mødes for at ide-myldre på mulige temaer og forløb. Her to af ideerne.

Overvågning – sikkerhed kontra frihed

Preben Medom Hansen

Pædagogisk medarbejder Den folkekirkelige skoletjeneste i Silkeborg Jeg er læreruddannet fra Århus i 91 med linjefag i musik og kristendom. Har arbejdet 9 år på efterskole og 8 år i folkeskolen. I øjeblikket laver jeg kristendomsfaglige projekter og undervisningsforløb til skolerne i Silkeborg kommune.

I mange familier har man installeret apps på telefonerne, så man kan se, hvor de forskellige familiemedlemmer befinder sig. Hvad tænker eleverne om det? Muligheden for at lokalisere hinanden kan give tryghed - og det kan bruges til kontrol. Det klassiske filosofiske dilemma blev blandt andet taget op af Thomas Hobbes. https://www.youtube.com/watch?v=zL2LMTRoWlA

Bibelens syndefaldsberetning kan læses som en fortælling om, at mennesket fravalgte både trygheden og Guds faderlige overvågning i Edens Have til fordel for verdens frihed og usikkerhed.

Arbejde med modstridende værdier.

Fra faghæftets liste med temaer til Etik og livsfilosofi følgende komme i spil: magt & afmagt, tillid & mistillid, kærlighed, frihed.

Kunstig intelligens

Hvilke dilemmaer opstår, når kunstig intelligens kan styre vores biler, undervise vores børn, stille diagnoser og meget mere?

Hvor ligger ansvaret, når der ikke er en person – højst en programmør – bag en beslutning?

Det eksistentielle spørgsmål, hvad er et menneske? kommer i centrum, når man undersøger kunstig intelligens, som på nogle områder matcher og overgår den menneskelige intelligens.

Det er oplagt at inddrage klip fra sci-fi film, bøger og TV-serier.

Fra faghæftets liste med temaer til Etik og livsfilosofi følgende kommer især skyld & ansvar i spil.

Der er masse af muligheder tror jeg – men da det er et nyt område, der ikke optræder i eksisterende læremidler, så giver det ekstra god mening at dele ideerne, efterhånden som de dukker op og kommer i spil.