Praktiklærerforeningen

Blog

Praktikanterne kommer!

- er praktiklærerne og skolerne klar?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det nye studieår er godt i gang, og landets lærerstuderende vil i løbet af året skulle afvikle deres praktikophold på niveau I, II og III.

Praktiklærerforeningen

Blog for alle, der varetager praktik i læreruddannelsen. Her kan du blive klog på praktik i skolen. Et forum for gensidig inspiration og oplysning, både faglig og pædagogisk. Se også www.praktiklaererforeningen.dk

Faget praktik blev introduceret som eksamensfag i forbindelse med LU13. Formålet er, at den studerende skal demonstrere kompetencer i at koble teori og praksis inden for områderne didaktik, relationer og klasseledelse med afsæt i en synopse på baggrund af praktikken.

Med LU13 blev aftalegrundlaget mellem kommunerne og professionshøjskolerne også ændret, idet der i langt højere grad nu påhviler kommuner og skoler et ansvar for kvaliteten i de studerendes praktikker.

Når praktikken tillægges så stor en betydning i læreruddannelsen, kan det undre, at prioriteringen af kompetenceudvikling af praktiklærere ikke følger med. Spørgsmålet er, hvordan de politiske visioner bag LU13 spiller sammen med den virkelighed, der udspiller sig på kommunalt plan. For at kunne fungere som praktikskole, skal der udarbejdes uddannelsesplaner for de enkelte praktikniveauer, som skolen varetager, og der er således tale om et egentligt kvalitetskrav, som skolerne skal leve op til for at kunne fungere som praktikskoler.

Uddannelsesplanerne har til formål at synliggøre, hvordan den enkelte skole arbejder med faget praktik og opfyldelse af kompetenceområderne, ligesom uddannelsesplanerne også skal afspejle progressionen i praktikniveauerne. For praktikskolerne betyder det, at man indgår i et forpligtende samarbejde med professionshøjskolen, hvor praktiklærerne fungerer som læreruddannere og dermed har en ikke ubetydelige rolle i praksistilknytningen og praktikkerne i forhold til de studerende.

Praktiklærerne forsøger på bedste vis at være rollemodeller og understøtte den studerendes udvikling og evne til at reflektere, men ansvaret som læreruddanner er stort og har efter Praktiklærerforeningens opfattelse slet ikke den bevågenhed, som det bør have. Nok har kommunerne indgået samarbejdsaftaler med professionshøjskolerne, men de selvsamme kommuner har ”glemt”, at en del af aftalegrundlaget også omfatter kompetenceudvikling af praktiklærerne. Erfaringen er, at mange af landets professionshøjskoler udbyder efteruddannelse som Praktikvejleder til læreruddannelsen som et diplommodul, men at modulerne kun sjældent kan oprettes, fordi der er få tilmeldte deltagere.

Hvis vi fortsat på praktikskolerne skal være med til at løfte opgaven i uddannelsen af vores kommende kolleger og kunne leve op til de aftaler, som skoleforvaltningerne rundt omkring i kommunerne har indgået på skolernes vegne, må vi også kunne forvente, at vi som praktiklærere får adgang til de kompetencegivende kurser, så vi er klar, når praktikanterne kommer!