Praktiklærerforeningen

Blog

Velkommen til Praktiklærerforeningens Blog

Hvorfor en Praktiklærerforening? - og hvorfor en Blog

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvorfor en Praktiklærerforening?

Praktiklærerforeningen

Blog for alle, der varetager praktik i læreruddannelsen. Her kan du blive klog på praktik i skolen. Et forum for gensidig inspiration og oplysning, både faglig og pædagogisk. Se også www.praktiklaererforeningen.dk

Praktiklærerforeningen er en faglig og pædagogisk forening under DLF - for lærere, der varetager faget praktik i læreruddannelsen. 

Vi er praktiklærernes talerør i fagpolitiske og pædagogiske sammenhænge.

Praktiklærerforeningen er en vigtig sparringspartner for DLF og dermed vigtig for dig, fordi vi aktivt søger indflydelsen på alle forhold i forbindelse med praktik i folkeskolen. Og fordi vi til enhver tid ihærdigt arbejder på at oplyse om og forbedre praktiklærernes arbejdsvilkår - og sikrer gennem kursusvirksomhed praktikkens aktører mulighed for kompetenceudvikling.

- og hvorfor en Blog?

Ufattelig store forskelle på arbejdsvilkår

På trods af at vi faktisk har en central aftale på området, er der ufattelig stor forskel på de vilkår, den enkelte praktiklærer/koordinator arbejder under.

Kun gennem tæt dialog med jer, kan vi være med til at sikre, at praktiklærerne får den løn og de vilkår, som aftalen foreskriver.

Manglende kompetenceudvikling - et stort problem

Kravene til praktiklærere er voldsomt skærpet de senesste år med krav om bl.a. opfyldelse af kompetencemålene og 3 eksaminer i forløbet - og alt for mange praktiklærere får pålagt praktikopgaven uden at have haft mulighed  for at opnå de nødvendige kompetencer, men må selv forsøge at læse sig til, hvordan de opfylder opgaven bedst muligt - det er helt urimeligt. KL erkender problemet med manglende uddannelse, men har "desværre" ikke pengene.

Mange udfordringer

Udover manglende uddannelse og kompetenceudvikling er det også en udfordring, at de forskellige læreruddannelser har deres helt egen praktikordning, hvor de mere eller mindre håndfast sætter rammerne for praktik - ofte uden skelen  til skolens uddannelsesplan for praktik - selvom det jo er skolen, der udstikker rammerne for, hvad den kan tilbyde i forhold til praktik.

Praksistilknytning er mange steder et arbejde, der bliver pålagt lærere - selvom der ofte ikke er indgået aftale og opgaven er mere eller mindre ubeskrevet. Og da praksistilknytning ikke er praktik, er det bare endnu en opgave oveni alle de andre. I praktiklærerforeningen går vi stærkt ind for det princip, der hedder, at man skal have løn for sit arbejde.

Vi håber, vi i Bloggen kommer til at drøfte mange flere udfordringer, og at den kan blive et forum for gensidig inspiration og oplysning.

I Praktiklærerforeningen glæder vi os meget til at komme i dialog med jer. Så skriv om stort og småt.

Se også vores hjemmeside: www.praktiklaererforeningen.dk