It-didaktik - tak!

Blog

Er lærerne stadigvæk professionelle?

Inden sommerferien afleverede jeg mit speciale på uddannelsen cand. pæd. i it-didaktisk design, som havde fokus på lærernes professionalitet. Særligt fokuserede jeg på hvorvidt lærernes professionalitet blev udfordret af teknologiernes indtog i klasseværelserne. Kan du gætte hvad jeg fandt ud af?

Publiceret Senest opdateret

It-didaktik - tak!

Jeg er folkeskolelærer (uddannet i 2007) med liniefag i dansk, dansk2, musik og billedkunst. Derudover er jeg cand.pæd. i it-didaktisk design fra Århus Universitet i 2017. Jeg skriver om de didaktiske udfordringer og muligheder, som teknologien bringer ind i folkeskolen, og så skriver jeg også om, hvad det betyder for lærerne og deres rolle i dét perspektiv.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Traditionelt set har man anskuet det at være professionel som det at være i besiddelse af en særlig kunnen, en særlig viden og en særlig væren. I lærersammenhæng kunne man så sige at den særlige kunnen består i den fag-faglige viden, den særlige viden består i den pædagogiske og didaktiske viden og så ville Per Fibæk nok sige, at den særlige væren består i lærerens autencitet. 

Disse elementer har i mange år været relativt uforandrede. Naturligvis sætter lærere sig ind i nye pædagogiske tiltag; i den kommune jeg er ansat i, har jeg sammen med samtlige af kommunens øvrige lærere, de seneste år været på kursus i inklusion, faglig læsning, målstyret læring og: “Så var der vistnok også noget med nogle læringsstile engang”, som min kollega så præcist udtrykker det. På trods af at lærerne altså generelt har været vant til at udvikle deres pædagogiske kompetencer, så viser min forskning, at de føler sig udfordrede som aldrig før, når det kommer til implementeringen af it i undervisningen.

Det er didaktikken og pædagogikken, der halter.

Navnlig påpeger nogle af de lærere, der deltog i min forskning, at de mangler en grundlæggende forståelse for, hvordan apparaterne fungerer på et praktisk plan, hvilket bremser deres evne til at gennemskue det pædagogiske og didaktiske potentiale i teknologien.

Man kan altså sige, at det, der forventes af lærernes professionelle viden, er udvidet til også at indebære en viden om læringsteknologier. En forventning, som nogle lærere føler, de har svært ved at leve op til. Kan du genkende følelsen? 

(Modellen er lånt fra http://bjarnewandresen.dk/hvad-er-professionalitet/)