It-didaktik - tak!

Blog

Gratisapps og kildekritik.

"Man kan jo bare tage nogle af de apps og programmer, der er blåstemplet af UVM, ik? Så kører det bare. De er jo rene nok.”

Publiceret Senest opdateret

It-didaktik - tak!

Jeg er folkeskolelærer (uddannet i 2007) med liniefag i dansk, dansk2, musik og billedkunst. Derudover er jeg cand.pæd. i it-didaktisk design fra Århus Universitet i 2017. Jeg skriver om de didaktiske udfordringer og muligheder, som teknologien bringer ind i folkeskolen, og så skriver jeg også om, hvad det betyder for lærerne og deres rolle i dét perspektiv.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Citatet er taget fra et fokusgruppeinterview, som jeg lavede i forbindelse med mit speciale. Min mission: At afdække teknologiens betydning for lærernes professionalitet. Citatet her kommer fra en samtale, hvor en lærer har fortalt, at han på et tidspunkt har benyttet en gratisapp, som han så senere opdagede, var udviklet i samarbejde med Pinsebevægelsen. 

Citatet har bidt sig fast i min bevidsthed af to årsager. For det første fordi jeg synes, det er et udtryk for, at vi som lærere også kan komme til at glemme at være kildekritiske, når vi udvælger materiale til undervisningen. Jeg er klar over at denne lærers indstilling ikke er et udtryk for alle lærere, men man kunne måske forestille sig andre, der har det på samme måde? At det ville være nemmere, hvis nogen oppefra bare havde truffet beslutningen for os? Jeg bryder mig personligt ikke om den tanke - lidt for topstyret i mine øjne.  

Dette leder mig til den anden årsag til, citatet bed sig fast, for jeg ser det også som et udtryk for at mange lærere simpelthen mangler værktøjer til at vurdere, hvad der gør en app til en god app. Når vi vurderer bogmateriale, så er vi fra seminarierne (nu professionshøjskolerne) trænet i at vurdere layout, indhold, opgavetyper og lignende, men føler vi os generelt i stand til at vurdere en app på samme måde?

Min tese er, at vi ikke er det. Ikke fordi det ikke er muligt, for dét er det, men fordi vi ganske enkelt ikke ved, hvad vi skal lede efter. 

Dertil kommer at der er så stramme økonomiske rammer, så vi som lærere ofte er nødt til at “vælge” den løsning, der er gratis. Kommuners it-strategier klinger meget ofte: “I må male med ALLE de farver, I vil. Vi har kun blå…”