Kristoffer Høyrup Sørensen

Blog

Når Big Tech mener, de har svar på alle problemerne

Mie Oehlenschläger og Pernille Tranberg har spurgt sig selv, hvad der sker, når skolen skæres ned, og Big Techs' økonomi vokser. Det har de undersøgt i rapporten "Big Tech Soft Power Danmark", der netop er udgivet af DataEthics.eu, og som jeg hermed ønsker at rette opmærksomheden på, da der er meget på spil. Som de skriver i forordet: "I et velfærdssamfund som det danske, hvor vi har en udbredt tillidskultur, kommer det den brede befolkning til gode, hvis vi alle møder globale kommercielle virksomheder med en sund skepsis, så vi kan skabe mere åbenhed og debat omkring deres rolle i demokratiet." . Jeg har længe haft et vågent øje på udviklingen på dette område, og jeg har derfor, løbende, herinde gjort opmærksom på området og emnet. Det tillader jeg mig nu at gøre endnu engang med denne udgivelse, der også har nogle let overskuelige pointer.

Publiceret Senest opdateret

"Mens Big Tech arbejder for at skabe kultur, lovgivning og rammevilkår i egen favør, kan der være uoverensstemmelser mellem ’det offentlige gode’ og ’Big Techs interesser’. På den ene side er Big Techs grundlæggende formål kommercielle : At få flere data, penge, magt og brugere, dvs. få flere til at bruge deres produkter (f.eks. software, tjenester, apps, virtual reality-briller etc.) ofte uagtet konsekvenserne og uden hensyntagen til risici og de potentielle skader på mennesker og demokrati. På den anden side har civilsamfundsorganisationer, forskere og mediefolk ligesom politikere og embedsfolk oftest grundlæggende andre formål, som kan vedrøre demokrati, velfærd, lighed, fairness mv. Dette kan blive forstyrret, hvis f.eks. økonomiske imperativer kommer til at dominere, og der ikke er armslængde og tydelighed i forhold til hvilke formål der er i spil."

Sådan skriver Mie Oehlenschläger & Pernille Tranberg i "Big Tech Soft Power Danmark", der kan læses i sin helhed her:

https://dataethics.eu/wp-content/uploads/2023/06/big-tech-soft-power-danmark-2023.pdf

Kristoffer Høyrup Sørensen

På denne blog vil du kunne finde mine fagpolitiske overvejelser og tanker om aktuelle og fortløbende emner.

Men har du kun 5 minutter, så vil jeg bede dig læse her, hvor De meget rammende viser 6 tilgange og metoder, som big tech manifesterer sin "soft power" på herhjemme:

https://dataethics.eu/da/seks-maader-big-tech-manifesterer-sin-soft-power/

Ligeledes kommer de også med konkrete anbefalinger til fx Christiansborg ift. åbenheden og gennemskueligheden:

https://dataethics.eu/da/anbefalinger-til-at-imoedegaa-soft-power-i-ai-brug-og-regulering/

Heri siger de meget klart, og som jeg igennem længere tid - fra min stol - har plæderet for (bl.a. her: https://www.folkeskolen.dk/a)rbejdsliv-dlf-fonde/genaben-kortlaegningen-af-private-fondes-aktiviteter-og-indflydelse-pa-folkeskoleomradet/2897379), at:

• "Arbejdet med regulering, håndhævelse og styrkelsen af institutioner i relation til Big Tech og deres digitale produkter og tjenester skal op i gear. Jævnfør også de 13 forslag fra regeringens ekspertgruppe vedr. tech-giganter."

Sæt i gang - der er meget på spil her, og vi kan ikke vende det blinde, eller ignorante, øje til.