Rikke og Hannes PLC-blog

Rikke og Hannes PLC-blog

Om bloggen

Vi er Hanne og Rikke, PLC koordinatorer på to helt forskellige folkeskoler i Kolding. Vores PLCer ser helt forskellige ud og bruges også helt forskelligt. Vores elevgrupper er helt forskellige, og til tider er vores tanker også helt forskellige. Men i samarbejdet med hinanden oplever vi en stor energi, en masse gode ideer der spirer, gode muligheder for sparring og herigennem kan vi udvikle vores PLC lokalt og dermed støtte op om elevernes læring og trivsel. Denne blog skal særligt følge vores læselyst projekt, men mon ikke der kommer til at handle om lidt andet undervejs...