Rikke og Hannes PLC-blog

Blog

Hvad er læselyst, og hvordan styrker vi den i skolen?

kan vi også måle den?

Publiceret

Rundt omkring i landet arbejder mange skoler med læselyst. Mange projekter er sat i søen, men hvordan måler man læselysten? Kan man måle på den?

Rikke og Hannes PLC-blog

Vi er Hanne og Rikke, PLC koordinatorer på to helt forskellige folkeskoler i Kolding.Vores PLCer ser helt forskellige ud og bruges også helt forskelligt. Vores elevgrupper er helt forskellige, og til tider er vores tanker også helt forskellige. Men i samarbejdet med hinanden oplever vi en stor energi, en masse gode ideer der spirer, gode muligheder for sparring og herigennem kan vi udvikle vores PLC lokalt og dermed støtte op om elevernes læring og trivsel. Denne blog skal særligt følge vores læselyst projekt, men mon ikke der kommer til at handle om lidt andet undervejs...

I forbindelse med vores projekt læselyst, har vi været igennem mange snakke omkring at definere læselyst, og finde en vej til at måle på den. Jeg tror ikke vi har de helt klare og tydelige svar, men jeg synes vi i fællesskab er kommet et godt stykke vej med nogle opmærksomhedspunkter vi kan holde øje med.

Vi har været omkring målbarheden, altså kan vi måle på den? Hvordan gør man det? Betyder et øget bogudlån at eleverne har mere læselyst? Det kan jo være at bøgerne ikke bliver læst, men blot lånt ud? Så kan vi overhovedet måle på det?

I processen er vi blevet eneste om, at det vi kan måle på, er elevernes måde at snakke om bøgerne på. Det kan fx være de anmeldelser de giver hinanden i afleveringskøen. Det er en fornøjelse at høre en elev spørge en anden “er den bog god?”, hvorefter den anden elev heldigvis ofte svarer ja, og bogen så bytter hænder. Elevernes snak om bøgerne er guld værd.

Vi har også øje for elevernes fordybelse omkring bøgerne, og er blevet meget opmærksomme på hvor lidt tid vi ofte giver til fordybelse i bøgerne i skolen. Der er ofte lige en afbrydelse netop mens eleverne sidder allermest fordybede. Så skal de tilbage til klassen, der er frikvarter eller en anden aktivitet skal i gang. Vi er i gang med at tænke, hvordan vi kan give mere plads til fordybelsen og de individuelle måder eleverne er fordybede på.

Derudover har vi i danskfagudvalget, især på mellemtrinnet, også særligt fokus på læselysten, og hvordan vi kan styrke den i danskfaget. Fx ved udvælgelsen af bøger, måder at arbejde med bøger på, samtale om bøger og fokus på at der ikke altid skal arbejde helt i dybden med alle bøger, men at det nogle gange er ok at læse en bog i fællesskabet for læselystens skyld. . . Samt at højtlæsning i den grad er guld værd i forhold til fælles læseoplevelser på alle trin i skolen.

Læselyst kan være en følelse af:

  • At man glemmer tid og sted

  • At kroppen leger med

  • At følelser kommer til udtryk

  • Noget der kan komme og gå

  • Fordybelse i længere tid

  • Gode oplevelser man skal arbejde at få, det kræver en indsats på/ diciplin ....

Hvad kan forhindre læselyst

  • Den udebliver pga. medier såsom Youtube , Tik Tok , film og spil

  • Den udebliver fordi børn får alting serveret – de skal ikke opsøge noget selv

  • Mange børn har svært ved at finde litteraturen selv

  • De bliver forhindret af sociale medier

Næste blog fra Rikke og Hanne: “book in a bag”