Rikke og Hannes PLC-blog

Blog

Projekt læselyst og læserum

Kommer læring før leg

Publiceret Senest opdateret

vores projekt ”Læserum og Læselyst” er en del af projektet, ideen om at inddrage andre samarbejdspartnere, som kan byde ind med noget andet end det vi normalt gør på vores eget PLC.

Rikke og Hannes PLC-blog

Vi er Hanne og Rikke, PLC koordinatorer på to helt forskellige folkeskoler i Kolding.Vores PLCer ser helt forskellige ud og bruges også helt forskelligt. Vores elevgrupper er helt forskellige, og til tider er vores tanker også helt forskellige. Men i samarbejdet med hinanden oplever vi en stor energi, en masse gode ideer der spirer, gode muligheder for sparring og herigennem kan vi udvikle vores PLC lokalt og dermed støtte op om elevernes læring og trivsel. Denne blog skal særligt følge vores læselyst projekt, men mon ikke der kommer til at handle om lidt andet undervejs...

Vi var enige om, at ideen om at trække andre fagligheder ind og gøre op med “plejer” kunne give en fornyet energi til arbejdet omkring læselyst i projektet.

En af de samarbejdspartnere vi har i projektet er Kolding Designskole, som har undersøgt børnenes læsevaner rundt på de skoler i Kolding, der er involveret i projektet. Det har skabt nogle indsigter om børnenes læsning og læsevaner som I senere vil høre mere om. Derudover har studerende fra Designskolen ved hjælp af designprocesser med eleverne, udarbejdet nogle prototyper som kan skabe mere læselyst for eleverne. Samarbejdet har virkelig beriget os og eleverne undervejs. Deres tilgang til arbejdet har haft fokus på designprocesser og samskabelse med børn.

En af de første gange vi mødtes fortalte vi om vores fordomme om hinanden. En af Designskolens fordomme om os var, at vi satte læring over leg. Vi var enige om, at de havde ret, men vi var også i tvivl om, hvad ”leg” dækker over. Faktisk blev vi måske også lidt flove på egne vegne, for legen i skolen er i høj grad i skolegården, og måske ikke så meget i klasserummet, eller på PLC? Hvordan kan leg kombineres med læring/læsning.

En af måderne Designskolen arbejdede med at undersøge de ældste elevers tanker om læselyst var at eleverne skulle skrive kærlighedsbreve eller break-up-letters til læselysten. Eleverne gik entusiastisk til opgaven, og der kom nogle virkelig fine indsigter ud af det. Sætninger som “Jeg har fundet en anden, det hedder tik-tok", eller “Mine forældre tvang os sammen”, gav gode billeder af hvad eleverne tænker om læsning.

Designskolen har i den grad trukket legen og kreativiteten ind i projektet, og vi har virkelig været imponerede og forundrede over hvor meget kreativitet der er i vores elever, hvis de bliver tilbudt muligheden. Så som PLC`er har det været en udvidelse af vores måske til tider indskrænkede horisonter for, hvad læring er. I hvert fald vil vi fremtidigt trække endnu mere kreativitet ind på PLC, og bruge nogle af de metoder vi har set undervejs

https://www.designskolenkolding.dk/en/lab-play-and-design