Blog

Læseglæde

Projekt læselyst og læserum set udefra

”Møblet lægger muligvis mere op til pyjamasparty end til læsning, men at placere et socialt møbel på et bibliotek kan være et fint signal om at her er også plads til hygge og hjemmelighed”

Publiceret Senest opdateret

Det er altid godt med et blik udefra, der kan se på noget med et nyt perspektiv. Sådan er det også i projekter, og derfor inviterede vi i slutningen af projektets testfase, som sluttede i december 2022, tre børnebibliotekarer og to PLC-medarbejdere fra Vejle Kommune til Kolding for at se og komme på feedback på et udvalg af de prototyper og læseinstallationer, som vi har fået udviklet i projekt Læselyst og læserum.

Rikke og Hannes PLC-blog

Vi er Hanne og Rikke, PLC koordinatorer på to helt forskellige folkeskoler i Kolding.Vores PLCer ser helt forskellige ud og bruges også helt forskelligt. Vores elevgrupper er helt forskellige, og til tider er vores tanker også helt forskellige. Men i samarbejdet med hinanden oplever vi en stor energi, en masse gode ideer der spirer, gode muligheder for sparring og herigennem kan vi udvikle vores PLC lokalt og dermed støtte op om elevernes læring og trivsel. Denne blog skal særligt følge vores læselyst projekt, men mon ikke der kommer til at handle om lidt andet undervejs...

Bagtanken med invitationen var at få et andet blik på prototyperne. Et blik, der kunne give os en indikation på, om projektets læseinstallationer også kunne have værdi og relevans for andre børnebiblioteker og PLC’er landet over, og om de prototyper, der er blevet skabt af en række kunstnere og designere, reelt set inspirerer børn til at læse.

”Møblet lægger muligvis mere op til pyjamasparty end til læsning, men at placere et socialt møbel på et bibliotek kan være et fint signal om at her er også plads til hygge og hjemmelighed” (sagt om ”Mere sammen, hver for sig”)

Vi hev en dag ud af kalenderen og kørte efter morgenmad og en kort introduktion af projektet rundt til fire forskellige PLC’er i kommunen og et folkebibliotek, hvor vi i alt præsenterede seks af de prototyper, der er udviklet i projektet, for vores gæster fra Vejle Kommune. Vi blev hvert sted mødt af en PLC-medarbejdere eller en bibliotekar, der viste rundt og fortalte om deres prototype og derefter var der tid til selv at udforske prototypen. Som projektbibliotek fik vi masser af gode input fra dagen, som vi kan bruge fremadrettet i projektet, til videreudvikling og i evalueringen. Som sidegevinst bød dagen også på en masse erfaringsudveksling. Vi sagde alle farvel til hinanden kl. 15.30 med nye ideer til både større indsatser men også til ”små lavt hængende frugter”, som hurtigt og let kan implementeres alle steder. Det var en dag, der var godt givet ud.

”Stor relevans - både på skole- og folkebibliotek. Fedt at HUG ME lægger op til et fællesskab hvor man kan ligge og læse (og snakke) sammen” (sagt om ”Hug me”) Et blik udefra er godt, og det er bestemt ikke sidste gang, vi benytter denne fremgangsmåde i et projekt. Det er med til at løfte projektet og sikre, at det, vi laver, har relevans for andre end os selv. De mange input fra børnebibliotekarerne fra Vejle Bibliotek og PLC-medarbejderne fra Vejle Kommune skal munde ud i en artikel i inspirationskataloget, der præsenteres på den afsluttende konference for projektet, der holdes den 31. maj på Kolding Bibliotek. Marion Tirsgaard, Koldingbibliotekerne

Klik på pilen for at se flere billeder af læseinstallationerne

Den røde tråd
Den røde tråd
Den røde tråd
Hug me