Rikke og Hannes PLC-blog

Blog

PLC og Folkebiblioteket bliver stærkere hvis de samarbejder

Vi har i Kolding et virkeligt godt samarbejde med Folkebiblioteket.

Publiceret

Her under er det Nanna Kromann som er biblioteksformidler og projektleder på Kolding Folkebibliotek der beskriver, hvad de synes der er værdifuldt ved samarbejdet med skolerne i Kolding

Rikke og Hannes PLC-blog

Vi er Hanne og Rikke, PLC koordinatorer på to helt forskellige folkeskoler i Kolding.Vores PLCer ser helt forskellige ud og bruges også helt forskelligt. Vores elevgrupper er helt forskellige, og til tider er vores tanker også helt forskellige. Men i samarbejdet med hinanden oplever vi en stor energi, en masse gode ideer der spirer, gode muligheder for sparring og herigennem kan vi udvikle vores PLC lokalt og dermed støtte op om elevernes læring og trivsel. Denne blog skal særligt følge vores læselyst projekt, men mon ikke der kommer til at handle om lidt andet undervejs...

Samarbejdet mellem folkebibliotek og PLC i Kolding er enormt vigtigt, og vi har en lang tradition bag os, hvor et fællesudvalg holder møder flere gange årligt. Her diskuteres nuværende og kommende projekter, og der holder oplæg om fx digital dannelse eller youtubere, så vi sammen kan blive klogere og finde en fælles vej i arbejdet med og for børnene. Vi har hver især vores spidskompetencer, som står så meget stærkere, når vi bringer alle parters faglighed i spil. Folkebibliotekets medarbejdere ved fx en hel del om informationssøgning og kildekritik, mens PLC'ere ved en masse om didaktik og læreprocesser. Selvom vi arbejder på hver vores måde, har vi et fælles mål om at fremme uddannelse, kultur, oplysning, læsning og litteratur.Når blot vi har blik for dette fællesskab og evner at spille hinanden gode, kan ambitionerne for samarbejdet være store, langstrakte og bære masser af både højt og lavt hængende frugter.

Fx har Koldingbibliotekerne og PLC'erne sammen skabt konceptet ”Læsepatruljer”, hvor elever på tværs af årgange mødes i Læsepatruljer og gennem forskellige aktiviteter er rollemodeller for hinanden og for skolens yngre elever. Målet er at inspirere til større læselyst, og det fokus er generelt en stor fællesnævner for både folkebibliotek og PLC. Derfor gav det også stor mening sammen at søge Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre centreret om læselyst og læsefællesskaber for alle. Begejstringen var stor blandt alle de involverede, som foruden folkebibliotek og PLC på skoler i Kolding også tæller Pædagogisk Center, Designskolen Kolding og forskere fra Syddansk Universitet, da ansøgningen gik igennem. Projektet ”Læselyst og læserum” har det formål at undersøge, hvordan børnebibliotek og PLC kan nytænkes, så børn i højere grad motiveres og inspireres i mødet med biblioteket. I efteråret 2021 blev børnenes perspektiv undersøgt, og ud fra den viden skal kunstnere, designere og studerende fra Designskolen Kolding m.m. nu i gang med at designe prototyper på læselystunderstøttende læserum, der i efteråret bliver testet, og til næste forår evalueret. Det hele afsluttes med en stor konference op mod sommeren 2023, hvor konkrete og let implementerbare anbefalinger til læselyst og læserum formidles.