Blog

God undervisning kræver forberedelse

Overskriften her kommer næppe som en overraskelse for dig.

Publiceret Senest opdateret

Som lærer er du helt med på, at undervisningens kvalitet ofte spiller sammen med, hvor godt den er forberedt.

Det er i forberedelsen du bruger din viden om elever, faget, temaet og alt muligt andet til at skabe det bedste udgangspunkt for at eleverne opnår de målsætninger du har sat dig, om så det er faglige, sociale eller personlige mål.

Anders Peter Nielsen

Mit navn er Anders Peter og jeg er glad for skolen.

Så glad, at jeg vil gå så langt at sige, at jeg er skole- og undervisningsnørd.

De sidste mange år har jeg lavet digitale læremidler, gøglet og besøgt en masse skoler.

Det gør jeg stadig, men jeg har det seneste år genfundet glæden ved at undervise.

Så bloggen her handler om mine tanker og holdninger til god undervisning, erfaringer fra dagligdagen og inspiration fra de skoler, som jeg besøger.

Jeg håber, at du vil læse med - og meget gerne give dit besyv med enten her eller fx ovre på LinkedIn.

Tidligere i artikelserien om Lærerundersøgelsen var jeg inde på, hvilke udfordringer lærerne oplevede som de største. Her var manglende tid til forberedelse klar nummer et med hele 68 %.

Siden “du ved nok” tilbage i 2013 har det også været alment kendt, at mange lærere oplever, at de ikke har tid nok til den gode og grundige forberedelse.

Der er dog tid til forberedelse derude - spørgsmålet er, hvordan den bruges.

Der skal to til tango, hvis dansen skal være god

I mine år som lærer og i mit arbejde med læremidler har jeg især lært én ting: undervisning bliver bedre, hvis man udvikler den med andre.

Udvikling kan lyde stort, men i mine øjne kan det være alt fra en smule sparring i starten med udgangspunkt i nogle ideer til at sidde ved siden af hinanden og planlægge selv den mindste detalje.

Omfanget af samarbejdet kan naturligvis variere, men ser du ikke på før (planlægningen), under (udførelsen) og efter (evalueringen) med en kollega, et fagteam eller din leder, hvordan sikrer du dig så, at du gør dig de erfaringer der skal til, så det det både bliver lettere og bedre, næste gang du skal forberede din undervisning?

Derfor var jeg nysgerrig på, hvor meget du og dine kolleger forbereder jer sammen.

Omfanget af forberedelse og antallet af timer

Lærerne fik flere svarmuligheder på spørgsmålet om, hvor ofte de forbereder sig med kolleger:

  • 1-2 gange om ugen

  • 3-4 gange om ugen

  • 4- gange om ugen

  • En gang eller to om måneden

  • Kun ved større fælles forløb

  • Aldrig

Som en del af min undersøgelse spurgte jeg også ind til, hvor mange timer lærerne underviser om ugen. Her svarede 85 %, at de underviser 20 timer eller flere (46 % underviser 25 eller flere).

Da så mange underviser 20+ timer, så er det deres svar, jeg tager udgangspunkt i.

31 ildsjæle, der går op i samarbejdet

Selv med fuldt skema og en hverdag, som jeg antager også indeholder forældresamarbejde, feedback til eleverne, møder og ikke mindst et liv ved siden af skolen, så er der 31 lærere i undersøgelsen, der går sammen med en eller flere og forbereder sig 4 eller flere gange om ugen (cirka 1 %).

Desværre er der en lidt større gruppe (7 %), der aldrig forbereder sig med kollegerne. Om det er tid eller lyst ved jeg ikke. Jeg håber virkelig, at de 166 lærere får muligheden i dette skoleår - og at de vælger at bruge den.

Tallene fordeler sig ellers nogenlunde ens - på godt og ondt

De mange svar deler sig mere eller mindre i to lige store grupper. Desværre.

Lad os starte med det positive: 32 % af lærerne forbereder sig 1-2 gange om ugen sammen med kollegerne. Lægger vi det sammen med ildsjælene og de 5 %, der gør det 3-4 gange om ugen får vi rundt regnet 38 %, der ofte forbereder sig med kollegerne.

Selv en dansklærer som mig kan se, at det efterlader en del.

569 lærere (24 %) svarer, at de forbereder sig med kollegerne 1-2 gange om måneden. Læg hertil de 31 %, der kun gør det ved større forløb og de 7 %, som jeg nævnte før, så får vi 62 %, der i mine øjne ikke forbereder sig nok med deres kolleger.

Hvis ikke kollegerne, hvem forbereder lærerne så undervisningen med?

Nu er der måske en enkelt eller to, der forbereder sig med lærere fra andre skoler.

Men ellers så tror jeg, at vi med ret stor sandsynlighed kan sige, at mange lærere kun har Kenneth, Hanne, Lise, Bob og hvad de ellers hedder rundt om på forlagenes redaktioner, når de skal finde en at forberede sig med.

Desværre ikke på den måde, at lærerne ringer ind og får sparring. Lærerne har (jævnfør tidligere artikler i serien om Lærerundersøgelsen) ikke andre muligheder, end at benytte det materiale, som andre har lavet til dem.

Materialet kan skam være nok så godt (har også selv lavet en del gennem tiden), men det er jo ikke lavet til dine elever med hvad dertil hører.

Bruger vi tiden sammen rigtigt?

Vi har jo tid sammen på skolerne, omend det nogle steder er begrænset. Spørgsmålet er så, om tiden bruges fornuftigt ift. kerneopgaven: den gode undervisning?

Ifølge Lise Tinglev Nielsen (områdechef i EVA), så bruger lærerne ikke meget tid sammen på teammøderne til fx at lave systematisk evaluering af undervisningsforløb eller på at arbejde med, hvordan undervisningen kan gøre bedre ved fx at afprøve nye måder at undervise. I stedet fylder især koordinering af praktiske opgaver og disciplinære problemer med eleverne.

I mine øjne er team- og fagmøderne vigtige at inddrage i vores forberedelse af undervisningen. Selvfølgelig skal der også tales om andre ting på møderne og måske bruger I allerede dele af møderne til forberedelse på din skole.

Hvis I ikke gør det, så overvej, om der måske skal være et fast punkt, hvor I videndeler og inspirerer hinanden med indblik i jeres undervisning?

Her vil det være oplagt både at tale om overvejelser før et forløb, udviklingen undervejs i et forløb og ikke mindst oplevelserne og “resultaterne” efter et endt forløb.

Lidt inspiration på falderebet:

Her i weekenden deltog jeg i Efterskolernes Årsmøde, hvor jeg var så heldig at falde i snak med min borddame om netop forberedelse (vi talte skam også om andet).

På hendes skole havde de lavet et spændende og tidskrævende eksperiment: de havde siddet sammen i en større gruppe og alle planlagt den samme lektion.

Meningen var, at alle skulle kunne undervise den pågældende lektion. Da planlægningen var afsluttet og det var tid til selve undervisningen, så trak de lod. Vinderen fik lov at undervise, mens resten af gruppen observerede.

Det gav dem efterfølgende nogle gode snakke og alle fik inspiration og brugbar viden til planlægningen af deres næste forløb.

Mindre kan selvfølgelig også gøre det og derfor får du her et link til en podcast med en simpel model til planlægning. Jeg har ikke fundet på modellen selv, men jeg har forberedt meget undervisning ud fra sammen med kolleger - både på skoler og på forlag.

Og så er den en model, som jeg har brugt, når jeg har været ude og facilitere andre læreres forberedelse med kollegerne.

Jeg håber, at den kan inspirere dig.

Og at du får tid til at prøve at forberede din undervisning med udgangspunkt i den i samarbejde med en kollega!