Søs Prehn

Blog

Nye boller i suppen, tak

Jeg har de sidste mange år undervist i multikulturelle klasser og det undrer mig, at det ofte er op til den enkelte lærer at håndtere opgaven at undervise flersprogede elever. Der ligger retningslinjer fra ministeriet om at vi skal undervise sprogbaseret i alle fag, men skolerne har sjældent kravene indskrevet i deres egne retningslinjer. Da alle teams er pressede til grænsen i hverdagen - uanset om der er corona eller ej, bliver flersprogede elever derfor ofte glemt i farten. Lærerne har dårlige arbejdsvilkår og eleverne betaler prisen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er skønt når en kollega husker at bestille tolk inden en skole-hjemsamtale, men der bør ringe en alarmklokke, når han er ved at booke en arabisk tolk til en pakistansk elev - eller når en kollega udtaler, at hun ikke har overskud til at have en flersprogetsproget elev i klassen. Enten fordi det kan være vanskeligt at etablere kontakt til familien eller fordi klassens gennemsnit måske bliver trukket ned af elever, der mangler sprog.

Søs Prehn

Jeg har undervist elever med anden etnisk baggrund end dansk i mange år, og jeg har et et ønske om at give dem og deres forældre en stemme i den offentlige debat, for det kan være svært for mange at få et deres nysgerrige spørgsmål og holdning til skolen igennem til medierne. Forældrene er velformulerede, men har ikke altid sproget til med at nuancere debatten - bare kommunikationen over Aula kan være en udfordring. Mine indlæg er baseret på den virkelighed, jeg oplever i skolerne til hverdag, men tolkningerne står selvfølgelig helt for egen regning.

Når man har for meget undervisning, for mange elever og for mange klasser sætter man sig ikke lige ned og taler om, hvordan man giver sine elever et bedre ordforråd, får dem til at tale mere sammen i undervisningen eller sikrer at alle får sagt noget højt i klassen dagligt. Selv om en lille ting som øjenkontakt med lærere og klassekammerater flere gange i løbet af en skoledag kan øge modet på at blive en del af klassens fællesskab. For man bliver ikke en del af et fællesskab, blot ved at være til stede, og hvis man har været tavs for længe, er det svært at begynde at tale igen.

Med små tiltag kan vi hver især gøre en kæmpe forskel. Alle elever har brug for at træne sit sprog dagligt, for at blive god til at bruge det. Især for de flersprogedes elevers skyld, bliver vi nødt til aktivt at tilbyde dem et sprog at arbejde med. Det kommer ikke af sig selv, men hvis vi nu kunne blive enige om at alle elever skulle lære 5 ord i hvert fag hver uge, ville de nå op på omkring 2000 nye ord årligt. Det vil være til gavn for alle. Uanset om man er fra Anholt eller Afghanistan.

Heldigvis oplever jeg fantastiske og engagerede kolleger hver eneste dag, som jeg elsker at arbejde sammen med og som gør en kæmpeindsats for at løfte den her opgave. Men vi skal have flere med. Og så er det vigtigt at huske, at ingen skal stå alene med opgaven.