Lærerliv m.m.

Blog

Læringstab - har du tabt sutten?

Det udbredte begreb “læringstab” er en stråmand for at indføre mere topstyring af skolen, for i virkeligheden er der vundet læring under nedlukningen. Jeg prøver at give et overblik over det vundne.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I de seneste uger er begreber som “læringstab” og “læringshuller” blevet brugt for at piske en stemning i vejret om, at eleverne har "mistet læring" under nedlukningen. Det er min påstand at det i højere grad er en stråmand for at kunne indføre mere kontrol med skolen fra kommunernes og statens side, for virkeligheden er, at eleverne har lært mere end nogensinde før.

Forskellen er blot den, at fjernundervisningen giver eleverne en læring og erfaringer, de enten aldrig ville have fået i normal skolegang, eller kun i lav grad ville være blevet udsat for. Her tænker jeg dels på den overordnede opfyldelse af folkeskolens formål som helhed, men også på fagenes formål set i bredere perspektiv end det fokuserede faglige.

De relevante uddrag af folkeskolens formålsparagraf er at folkeskolen skal fremme elevens alsidige udvikling, skal give eleven baggrund for at tage stilling og handle samt udvikle arbejdsmetoder.

Lærerliv m.m.

Tobias Zimling Kristiansen - folkeskolelærer i Gentofte og med en fortid på frie skoler, i Grønland og i Kalundborg. Er fagligt aktiv og kronisk kritisk og løsningsorienteret. Jeg uddanner mig løbende - for egen eller arbejdsgivers regning, og jeg blogger om lærerlivets sider - fagligt, pædagogisk, dannelsesmæssigt, didaktisk og hvad der end falder mig ind.

Her mener jeg at fjernundervisningen tilbyder både formel og uformel læring (altså læring, der ikke er skolastisk), hvor eleverne fx lærer:

 • at fællesskabet er vigtigt
 • at vi tager os af de svageste i samfundet, og udviser hensyn
 • at vi kan stole på at myndighederne vil os det bedste
 • at politikerne kan tage fejl, og at det har konsekvenser
 • at den politiske debat er vigtig
 • at skærmtid ikke altid er sjov tid
 • om digitalt ansvar og brug
 • at blive bedre til skriftlighed og faglig læsning
 • at videnskab fører til fremskridt
 • om mikrobiologi
 • om matematikkens og statistikkens anvendelighed
 • at lede egne læreprocesser
 • - og meget andet

Giv gerne bud på, hvilken uformel læring eleverne opnår under fjernundervisningen.