Blog

Ingen dialog i klasserummet uden en effektfuld stimulus

Vejledning til at bruge og konstruere stimuli, som kan fremme dialogen i klasserummet.

Publiceret Senest opdateret

Jeg har afprøvet henved 100 filosofisessioner, og der er mange af dem, som har gjort et positivt indtryk og nogle få, som bare er noget helt, HELT særligt. Det særlige skyldes ofte deres konstruktionsprincip, og måden de præsenterer sig for og involverer deltagerne. Et konstruktionsprincip, som gør dem ekstra effektfulde.

I artiklen vil jeg præsentere 4 særlige konstruktionsprincipper og anbefale nogle filosofisessioner, som gør brug af princippet.

En Stimuli kan fx være en historie, et billede, en video, en fælles erfaring eller nogle genstande, som du præsenterer efterfulgt af et ankerspørgsmål eller y-spørgsmål (Læs mere https://blog.folkeskolen.dk/arbejdsliv-blog-dialogbaseret-undervisning/undervisning-uden-svar/3264067).

Stimulussen indeholder og konvergerer mod et STORT filosofisk spørgsmål, som du giver kød og blod og efterfølgende indfanger med ankerspørgsmålet eller Y-spørgsmålet.

Med den vellykkede stimuli har du og eleverne gjort det filosofiske tema nærværende og sat scenen for, at elevernes mentale billeder og tanker kredser omkring det filosofiske tema. Den vellykkede stimulus imødekommer og fungerer altså som en katalysator for elevernes forundring og autonome tænkning i fællesskabet.

1. BYG OP OG BYT RUNDT

Stimulus forandrer sig med vores tænkning og ideer. Når eleverne har en ide eller vil afprøve noget, så gør de også noget ved stimulus, som derfor ændrer sig gennem dele af eller hele sessionen.

1.1 SÆTNINGEN: Fra bogen 40 Lessons to get Children Thinking af Peter Worley (se billede)

Gulvet er fyldt med A4-papirer med forskellige tegn, som er skjult for eleverne. Eleverne trækker på skift et tegn og placerer det på 1 af 5 spørgsmålstegn. Herfra begynder dialogen med ankerspørgsmålet ”Er det en sætning?”. Der kan varieres uendeligt i spørgsmål og sætningsskabelser med denne struktur.

1.2 BAMSEGÅRÆKKE. Tankespirerne. Tilgængelig online: https://drive.google.com/drive/folders/18jBJI1rhn5ZdDrqB9AZ64IwKYKXuCz4D (se billede)

Gulvet er fyldt med bamser eller A4-papirer med dyr. Eleverne skiftes nu til at placere bamserne i en gårække ud fra spørgsmålet ”Hvad er den bedste række, hvis vi skal komme godt op til biblioteket?” I anden del af sessionen får eleverne mulighed for at omarrangere rækken.

1.3 HVAD ER MEST NATURLIGT? (har ikke kunne opspore den originale session, men er blevet brugt af Filosofi i Skolen og Filosofipatruljen i tilpassede versioner) (se billede)

På gulvet har du lagt 4-6 ting. Når eleverne har fået lov til at tale om natur, naturlighed og hvilken ting der er mest naturlig, kan du bede en af eleverne om at komme ind i midten af rundkredsen og rangere tingene fra mest naturlig til mindst naturlig. Bed gerne flere elever om at rangere tingene i løbet af dialogen, og inviter de andre elever til at stille spørgsmål til denne rangering og/eller kommentere på den.

EFFEKT 1) Eleverne har lettere ved at holde koncentrationen og den røde tråd i dialogen. 2) Eleverne er ofte meget engagerede, når de kan ændre noget ”fysisk”. Det er en populær deltagelsesmulighed. 3) Variationsmulighederne bliver mangfoldiggjorte.

2. KONSTRUKTION OG DEKONSTRUKTION

Stimulus bliver skabt med historien, og de filosofiske ideer indlejres i stimulus. Og/eller stimulus bliver dekonstrueret, imens vi taler om et filosofisk tema.

2.1 THESEUS SKIB: Fra bogen Tænk HØJT med dine elever af Peter Worley. Online: https://www.philosophy-foundation.org/enquiries/view/the-ship-of-theseus (kræver medlemskab) (se billede)

I sessionen Theseus skib bygges Theseus skib op af blyanter og papir, imens historien om skibet bliver fortalt. I anden del dekonstrueres skibet og bygges op af ”nye planker” = nye blyanter. Og et nyt skib bygges op ved siden af med de gamle blyanter. I både første og anden del kredses der om spørgsmålet om ’materiel identitet’ – ’Er Theseus skib stadig det oprindelige skib?’ Og nu hvor Theseus er kaptajn for et skib, hvor alle dele er blevet udskiftet, og et andet skib er blevet bygget op med de gamle dele:” ’Hvilket skib kan så betegnes som Theseus skib?’

2.2 HVEM ER JEG? Rum for undren. Tilgængelig online https://www.rumforundren.dk/wp-content/uploads/2022/09/Hvem-er-jeg.pdf

I Hvem er jeg har Rum for Undren, formentlig med inspiration fra Peter Seebergs – Patienten, skabt en tegnet figur, som mister flere og flere dele til sakseklip. Her bliver stimulus altså langsomt dekonstrueret. Spørgsmålet er, om personen forbliver sig selv?

EFFEKT 1) Historien bliver mere nærværende og dynamisk. 2) Det skaber spænding: hvad sker der nu med skibet eller figuren? 3) Det er lettere for mange deltagere at fastholde den røde tråd, når stimulus er synlig.

3. NYE VARIABLER TIL SCENARIET

Dialogbaseret undervisning

Martin Kongshave, Cand. mag i filosofi og meritlæreruddannet i dansk, kristendomskundskab og fysik-kemi med ansættelse på Bogense skole i indskolingen. Dialogbaseret-, undersøgelsesorienteret- eller udforskende samtale. Kært barn har mange navne. Jeg vil gennemgå faciliterings- spørge- og dramatiseringsteknikker samt faglige aktiviteter, start- og slutlege, som kan understøtte enhver læreres praksis. Hvis du har et ønske om en mere argumenterende, begrebsanalyserende, ideudvekslende og kollaborativ samtaleform i dit klasselokale, så er du kommet til den rette blog.

Stimulus kan opbygges som en fortælling, hvor der introduceres nye variabler, som f.eks. tilspidser dilemmaet eller tilføjer nye perspektiver. Det vil betyde, at deltagerne har brug for at genoverveje deres svar til ankerspørgsmålet. F.eks. hvordan kagen skal deles (Hindbærsnitten)? Eller ”Er det okay, at moren bruger appen (Forældreappen)”

3.1 HINDBÆRSNITTEN: Originale version er tilgængelig under navnet Who Gets What and Why Online: https://www.philosophy-foundation.org/enquiries/view/who-gets-what-and-why (kræver medlemskab). I følgende skriv refereres til Filosofi i Skolens tilpassede version (ikke tilgængelig).

I Hindbærsnitten knytter ankerspørgsmålet sig til spørgsmålet om, hvilket princip der skal informere vores måde at dele kagen på. Ankerspørgsmålet forbliver det samme, men scenarierne ændrer sig. I første del skal personerne dele kagen med udgangspunkt i, at den ene person har betalt gildet, dernæst er scenariet det at børnene har bidraget forskelligt til skabelsen af en kage, så bliver der truet, og så er der en der har fødselsdag osv.

3.2 FORÆLDREAPPEN: Tankespirerne. Tilgængelig online: https://drive.google.com/drive/folders/18jBJI1rhn5ZdDrqB9AZ64IwKYKXuCz4D

I Forældreappen skal eleverne tage stilling til, om det er okay at overvåge sit barn med en App. Spørgsmålet bliver løbende tilspidset, da den indgriben, som der foretages i og med overvågningen, bliver mere og mere kontroversiel.

EFFEKT 1) Elevernes svar bliver mere velovervejede, da det samme spørgsmål bliver genovervejet i og med de forskellige scenarier 2) De mange variationsmuligheder giver facilitatoren fleksibilitet. Man kan som facilitator vælge den variabel, som eleverne viser mest interesse og fluks give den kød og blod. 3) Dialogen kan revitaliseres igen og igen.

4. REFERENCEPUNKTER OG MULIGHEDEN FOR AT POSITIONERE SIG 'FYSISK'

Under historiefortællingen bliver de skelsættende momenter i historien lagt frem i form af billeder eller tekst. Der bliver altså tilføjet flere og flere billeder eller tekststykker. Når samtalen indledes, kan de bruges som referencepunkt, og de kan bruges til at positionere sig. Eleverne kan fysisk stille sig ved dem, når facilitatoren spørger til dette eller hint.

4.1 IDEEN 'KNIV': Fra bogen Philosophy Shop. Sessionen er skabt af Peter Worley (se billede)

En hulemand ved navn UG har fundet en død Mammut, men han kan ikke komme ind til kødet, da kniven ikke findes endnu. Ug gennemgår derefter en række oplevelser, som har relation til ideen ’kniv’. Han skærer sig, han finder en skarp sten, han gør stenen skarpere etc. Hver gang et nyt skelsættende moment bliver fortalt, så ligger facilitatoren et billede frem af momentet. Når historien er fortalt og de 6-8 billeder er lagt frem, så spørges der ”Hvornår er objektet en egentlig kniv?”

EFFEKT 1) Eleverne kan tilkendegive deres holdning på en synlig måde. 2) Det er let for alle at danne sig et overblik over, hvad hverandre mener. 3) Overraskende nok er det også let at tænke ud af boksen. Ofte har jeg et spørgsmålstegn liggende. Her kan man stille sig, hvis der er en position, som ikke er repræsenteret.

Endnu flere konstruktionsprincipper: Kvaliteten af dialogen og elevernes deltagelsesmuligheder kan også fremmes ved at eleverne bruger sig selv. De kan f.eks. være aktive skuespillere eller lave tableauer. De kan også være med til at skabe stimulus igennem en kunstnerisk proces (Se Rum for Undrens materialer: https://www.rumforundren.dk/) eller facilitatoren kan bruge elevernes fortællinger og lege fra f.eks. frikvarteret (Sara Stanley er eminent til den form for inddragelse. Læs bogen Why Think).

Hvis du selv skaber en stimulus, så kan du have disse konstruktionsprincipper og effekter i tanken. Lykke til med den filosofiske dialog i klasserummet!