Fremtidens superlærere

Blog

Lad os skabe det gode studiemiljø

Vores profession kræver en stor medmenneskelighed og forståelse for forskellighed. Men jeg oplever desværre, at der nogle gange kommer en negativ kommentar til en fremlæggelse, at en person holdes ude af fællesskabet eller at en holdkammerat bliver mobbet. Det skal vi snakke om, så vi kan skabe det gode studiemiljø.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vi går på en dejlig uddannelse og får det bedste job i verden! Jeg har mødt så mange søde og rummelig lærerstuderende gennem min tid på uddannelsen. Desværre har jeg også observeret og oplevet en adfærd blandt nogle af mine medstuderende, der bekymrer mig. Det kan komme til udtryk gennem en negativ kommentar til en fremlæggelse, ved at en person bliver holdt ude af fællesskabet eller ligefrem mobning af holdkammerater. Jeg tænker ikke, at det er bevidste handlinger, men det har store konsekvenser for de personer, det går ud over – det ved vi jo selvfølgelig godt. Det bekymrer mig, at kommende lærere kan have sådan en adfærd overfor kommende kollegaer og mennesker generelt, da vi skal være rollemodeller for vores elever. Vores profession kræver en stor medmenneskelighed og forståelse for forskellighed, hvilket vi især må huske på medstuderende og kollegaer imellem.

Pres kan føre til et negativt studiemiljø

Hvorfor er det så så svært at holde den kommentar tilbage eller at invitere hende den ny og/eller lidt mærkelige med ind i studiegruppen? Vi er voksne mennesker, men derfor foregår voksenmobning samt negativ og krænkende adfærd stadig i stor stil på arbejdspladserne og på studierne. Per Hullstrøm, psykolog med speciale i arbejdspsykologi og ekspert i mobning, skrev i en artikel i Berlingske fra 2012, at mobning opstår, hvis man er presset eller utryg på arbejdspladsen. Da vi ofte er pressede på uddannelsen, kan det naturlig give anledning til disse kommentarer osv. Her er det vigtigt, at vi er opmærksomme og siger fra!

Fremtidens superlærere

Bloggen ”Fremtidens superlærere” skrives af aktive medlemmer af Lærerstuderendes Landskreds. Her kan du læse om ting, der rører sig på læreruddannelse, i studielivet og i hovederne på fremtidens superlærere.

Grupperinger dannes ofte hurtigt på holdene, hvilket Per Hullstrøm mener er helt naturligt, men at man i den forbindelse nemt kan holde andre ude. De fleste tænker ikke engang over det, og netop derfor er det vigtigt, at vi begynder at tænke over og forholde os til, hvordan vi opfører os overfor vores holdkammerater, for det har negative konsekvenser for studiemiljøet, hvis en eller flere personer føler sig udenfor eller udsat for en negativ adfærd blandt holdkammeraterne.

Studiegruppedannelse

De fleste kan nok nikke genkende til denne situation: Man er startet på et nyt hold, og de fleste kender hinanden i forvejen, så man lægger ikke lige mærke til hende, der sidder alene i hjørnet den første dag. Det bliver rigtigt skidt, hvis folk ikke snakker til hende og viser interesse efter noget tid på holdet. Det er svært at gå hen til en gruppe af mennesker, der har et fællesskab og blive en del af det, så det er i høj grad de andres ansvar at invitere hende ind. Når der skal laves studiegrupper, så sidder hun helt sikkert som en af de sidste personer uden en gruppe. Nu er der følgende muligheder: Hun placeres nærmest som en byrde på en anden gruppe eller sættes sammen med ”resterne”. Mange argumenterer med, at man vælger dem man kender, fordi man gerne vil klare sig godt - det er også en fin ambition. Men hendes uddannelse er også vigtig, og hun kan selvfølgelig være heldig at ”restgruppen” fungerer, men der er også en ret stor chance for, at den ikke gør. Det bedste ville være, at man snakkede med hende og vurderer efter et par dage, om I kan være i gruppe samme. Jeg har nemlig sjældent oplevet, at studiegrupper laves på førstedagen. Så kom ud af komfortzonen og tag hende den nye med, det kunne jo være, at hun havde noget godt at byde på! Desuden må vi huske, at vi ikke vælger vores kollegaer, når vi er færdiguddannede lærere, og vi skal kunne arbejde sammen med alle. Så prøv at udfordre dig selv næste gang der skal laves studiegrupper.

Hvad kan vi gøre?

Jeg mener, at underviserne og ledelsen på læreruddannelsen skal nævnes i dette indslag. De har også tildeles et ansvar. Først og fremmest skal de være rollemodellen for den gode tone for os, som vi skal være det for vores kommende elever. Men specielt den første dag er det vigtigt at lave nogen fællesskabende aktiviteter, så man prøver at lære hinanden at kende.

Men hvad kan vi så gøre for at forbedre studiemiljøerne på uddannelserne? Jeg har ikke det endelige svar, men jeg tænker, at vi først og fremmest skal være opmærksomme på, om vores holdkammerater trives, ligesom vi ville gøre i en klasse. Hvis vi opdager én, der sidder meget for sig selv, så gå hen og snak med vedkommende – måske det er nok til at gøre deres dag meget bedre! Derudover skal vi sige fra, når den der dumme kommentar kommer og sig fra, hvis en bliver mobbet! Sørg for at lave nogle aktiviteter for hele klassen fx en klassefest eller fælles aftensmadi starten af året.

Jeg håber, at I vil være med til at skabe en god debat om dette emne og komme med gode forslag til, hvordan vi skaber det gode studiemiljø. Jeg opfordrer også til at åbne op for emnet på jeres hold og på jeres campus.