Fremtidens superlærere

Blog

LL’s analyse: Et vigtigt opgør med den kulsorte uddannelsespolitik

I nat fremlagde Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten deres fælles forståelse “Retfærdig retning for Danmark”. En fælles forståelse, som giver os et opgør med den kulsorte uddannelsespolitik. Og tak for det!

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Omprioriteringsbidrag og uddannelsesloft

Det nye flertal er således enige om at afskaffe omprioriteringsbidraget, der har været et andet ord for de enormt skadelige nedskæringer på uddannelsessystemet. Og selvom man ikke vil tilbageføre det fulde beløb, så vil man trods alt investere flere penge i uddannelse. Det vil forhåbentligt råde bod på, at vi lærerstuderende over en årrække har fået mindre og mindre undervisning på større og større hold, alt i mens feedback er en by på månen, og praksiskoblingen har alt for trænge kår.

Sammen med nedskæringerne ryger også uddannelsesloftet, som nu rives ned til gavn for rigtigt mange studerende, der har været bremset i deres drømme og som har presset dem unødigt. Tillykke til dem, men også tillykke til “den livslange læring”, som igen har vundet indpas i den danske uddannelsespolitik.

Fremtidens superlærere

Bloggen ”Fremtidens superlærere” skrives af aktive medlemmer af Lærerstuderendes Landskreds. Her kan du læse om ting, der rører sig på læreruddannelse, i studielivet og i hovederne på fremtidens superlærere.

Nationale test og folkeskolen

På samme losseplads hvor nedskæringerne og uddannelsesloftet nu ligger, vil de få selskab af de nationale tests for de små klasser i folkeskolen. For de ældste klasser sættes de nationale tests ligeledes i bero, hvilket er en kæmpe sejr for lærerens metodefrihed og et billede på et skifte, hvor vi nu stoler mere og mere på lærernes professionelle dømmekraft end det politiske system har gjort meget længe.

Uddannelsesparathedsvurderingerne i 8. klasse forsvinder også, hvilket samlet set vil have stor betydning for fremtidens folkeskolelærere. Men selvfølgeligt også for børnene, som i fremtiden forhåbentligt vil opleve en skole som har mere fokus på læring og trivsel frem for stress og konkurrence. Alt sammen til gavn for det gode børneliv.

Ydermere bakkes der i “Retfærdig retning for Danmark” også op om det samarbejde som Danmarks Lærerforening (DLF) og Kommunernes Landsforening (KL) har med “Ny start”, hvor der arbejdes på at udarbejde en ny arbejdstidsaftale for lærerne i fremtiden og en udvikling af et godt samarbejdsklima omkring vores fælles folkeskole.

Karakterer og prøveformer

I den fælles forståelse står følgende om karakterer og prøveformer: “Det skal blandt andet omfatte en vurdering af, om karakterer kan fylde mindre i uddannelsessystemet, om karakterskalaen skal ændres, om der skal indføres andre prøveformer...”

Ovenstående står ovenikøbet i et afsnit med overskriften “Fremme børn og unges trivsel”, hvilket betyder, at vi nu har et flertal i folketinget, som anderkender, at karakterer og prøveformer bærer en stor del af skylden for børn og unges nuværende mistrivsel. Alt for mange børn og unge har ondt i livet. Det er et samfundsproblem, hvor mange løsninger skal og kan findes i uddannelsessystemet.

Fredning af de små læreruddannelser 

Nedskæringer på vores uddannelsessystem har særligt på læreruddannelsesområdet betydet "kæmpefusioner", hvor målet om effektivitet og stordrift har stået over lokale hensyn og små stærke læringsfællesskaber. Mange af de små læreruddannelser har været lukningstruede, og derfor er det en enorm sejr, når følgende citat kan findes i “den fælles forståelse: “Derfor vil en ny regering udarbejde en plan med henblik på en bedre geografisk spredning af velfærdsuddannelserne”. Vi vil dog presse på for, at løsningen på dette ikke "bare" bliver flere satellitlæreruddannelser, men i stedet bliver brugt på at styrke de allerede eksisterende små læreruddannelser med langt større grundbevillinger. 

Fest i dag - kamp i morgen

Stop for nedskæringer. Nedrivning af uddannelsesloftet. Færre nationale tests. Stop for uddannelsesparathedsvurderingerne i 8. Klasse. Fredning af lokale læreruddannelser. Kritisk blik på karakterer og prøveformer.

Havde vi ønsket os markante geninvesteringer i uddannelse? Havde vi ønsket os konkrete løfter om færre karakterer? Havde vi ønsket os penge til en arbejdstidsaftale til lærerne?

Ja selvfølgeligt havde vi det, men i dag har vi fået et opgør med den kulsorte uddannelsespolitik. Og for det skal der lyde en stor tak!

I dag fester vi, men i morgen, når de nye undervisnings- og uddannelsesministre formentligt præsenteres, kæmper vi videre for de lærerstuderende - fremtidens folkeskolelærere. Både for de løfter vi kan læse os til, men også for de løfter vi endnu ikke har fået.

Vores kamp for mere praktik, flere undervisningstimer, mindre hold, mere feedback og bedre forhold for vores undervisere fortsætter selvfølgeligt, omend vores kamp har bedre kår i dag.

Læs Socialdemokratiets, Radikale Venstre, SF og Enhedslistens fælles forståelse; "Retfærdig retning for Danmark" her:

https://www.altinget.dk/misc/Retfærdig%20retning%20for%20Danmark_2019-06-25_ENDELIG.pdf