Katrine Fylking

Blog

Pensionsalderen løber løbsk – hvornår kan du gå på pension?

Vi har et stort problem i Danmark med den stadigt stigende pensionsalder. Regeringens Arne-udspil løser ikke det generelle problem. En rimelig pensionsalder skal være for alle – hermed en opfordring til at opsige velfærdsforliget og indgå en aftale om et rimeligt loft for alle.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Folketingets åbning – fokus på den stigende pensionsalder og regeringens Arne-udspil

Et af de store punkter på dagsordenen ved folketingets åbning i går – den første tirsdag i oktober – var pensionsalder. Regeringen havde håbet på at kunne præsentere deres Arne-udspil, men det har vist sig at være sværere end som så, og der er stadig knaster, som har medført, at udspillet endnu ikke har opnået flertal. Efter planen skal politikerne senere på året tage stilling til, om pensionsalderen skal stige. For mig er der ingen tvivl – 68 er mere end nok!

En pensionsalder, som er stadigt stigende.. – opsig velfærdsforliget!

Katrine Fylking

Tilføj beskrivelse

Det er et generelt problem, at vores pensionsalder er stadigt stigende. Den aftale ligger i velfærdsforliget fra 2006, hvor der er fokus på højere arbejdsudbud og højere pensionsalder. Velfærdsforliget blev indgået på baggrund af muligheden for at gå på efterløn, og med en aftale om, at arbejdsmiljøet skulle forbedres mærkbart, og der skulle være større muligheder for efter- og videreuddannelse. Efterlønnen er udvandet, arbejdsmiljøet er ikke forbedret, og der er ikke bedre muligheder for efter- og videreuddannelse. Hele præmissen for velfærdsforliget er forsvundet, og derfor giver det ikke længere mening og bør opsiges. 

Ret til et godt liv efter et langt arbejdsliv

Min pensionsberegner viser, at fortsætter stigningen i pensionsalderen som hidtil, skal jeg arbejde, til jeg er 72,5 år. Vores arbejdsmiljø på skolerne er voldsomt belastet. Besparelser i folkeskolen betyder, at der er betydeligt færre lærere til betydelig mere undervisning. Antallet af lærere i folkeskolen er faldet med 18% de sidste 10 år, og i samme periode er undervisningstiden steget med 13%. Jeg er bekymret for, hvordan jeg eller mine kolleger skal løfte den opgave, det er at være en god lærer, i så langt et arbejdsliv. Jeg mener ikke, at vi skal arbejde, til vi er slidt helt ned. Vi har ret til et godt liv efter et langt arbejdsliv.

Mulighed for tidligere pension for Arne – men hvad med alle andre?

En rimelig pensionsalder skal aldrig være forbeholdt dem, der har gode private pensionsopsparinger. Regeringens udspil løser ikke de problemer, vi står med. Det er en ordning, som kun tilgodeser meget få. Regeringens udspil sammenholdt med velfærdsforliget splitter os - unge og gamle, håndværkeren og læreren, kvinder og mænd. Det har vi ikke brug for, vi har brug for en pensionsalder, som både gælder fysisk og psykisk nedslidning. Vi har brug for, at alle får lige adgang til pension. Vi har brug for et rimeligt loft, som gælder alle. For ingen skal opleve ikke at magte deres arbejde – 68 er mere end nok.