Katrine Fylking

Blog

Pas på folkeskolen: Kill your darlings!

Der er for mange mislykkede politiske projekter i folkeskolen, hermed en opfordring til at luge ud – lad kun det relevante stå tilbage! Som lærer er der ting, jeg gerne vil ændre omgående, jeg vil her kort beskrive fem områder, hvor man ganske nemt kan opnå store forbedringer for folkeskolen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: Erik Schmidt

Den ultimativt vigtigste forudsætning for at folkeskolen kan lykkes er, at læreren har en reel mulighed for at kunne løse opgaverne. Og det uanset om vi taler om inklusion, læringsmål, nationale test, elevplaner, lange skoledage eller noget helt andet. Folkeskolen bliver ikke bedre end lærernes arbejdsvilkår.

Der er for tiden stort fokus på folkeskolen, da det er lige nu, kommende forældre i folkeskolen skal træffe valg om, hvor deres barn skal gå i skole. Dette fokus leder vores tanker hen på, om vores vigtigste samfundsorganisation er under nedbrydning, eller på hvordan vi gør folkeskolen attraktiv og til forældrenes førstevalg. Der er en ting, som skolen helt sikkert har brug for, og som den har savnet gennem rigtig lang tid, og det er ro. Skolen er en kampplads for politiske projekter, og med skiftende regeringer skal skolen stå model til lidt af hvert, og det er ikke godt for skolen. Politikere er sikkert glade for og stolte af de ting, som de får indført, og sådan skal det være. Men når noget ikke fungerer, så bør man – og særligt som politiker – overveje, om man skal ændre det. Der er brug for, at vi ser folkeskolen efter i sømmene, og rydder ud i de mislykkede politiske projekter, som hver dag spænder ben for os, som befinder os i folkeskolen.

Katrine Fylking

Tilføj beskrivelse

Kill your darling: Ikke alle børn kan inkluderes i folkeskolen

Tanken om inklusion er rigtig. I de tilfælde, hvor eleven vil profitere af et skoletilbud i den almindelige folkeskole med den fornødne støtte og lærere med specialpædagogiske kompetencer, så er tanken rigtigt. I de tilfælde, hvor eleven vurderes til at profitere mere af et specialskoletilbud, så skal dette være til rådighed. Det skal ikke være økonomien, som er afgørende for, hvor mange elever, der skal inkluderes i folkeskolen.

Kill your darling: Læringsmålsstyring er fordummende

Det overdrevne fokus på læringsmålsstyring i folkeskolen skal afløses af en anden tilgang, hvor vi har fokus på indhold og fordybelse. Læringsmålsstyring er voldsomt indskrænkende for skolen og for undervisningen, da den skaber fokus på ufleksible slutresultater. I mine øjne udvikler vi en enorm fattig skole. Med læringsmålsstyringen er lærerens professionelle råderum og metodefrihed under angreb. Læringsmålene skal ikke styre undervisningen, det skal læreren og eleverne.

Kill your darling: De nationale test skal afskaffes

De nationale test er med til at skabe en usund præstationskultur, som ikke gør noget godt for skolen. Samtidig er de nationale test med til at sætte et ensidigt fokus i vores undervisning, hvor vi bliver opmærksomme på, hvad eleverne skal blive gode til for at kunne klare sig godt i de nationale test. Det medfører et øget pres på lærernes metodefrihed og deres professionelle dømmekraft. Herudover måler de nationale test forkert, så vi hverken kan bruge resultaterne i skolen eller udenfor skolen.

Kill your darling: Elevplaner er spild af tid

Den tid, der bruges på at skrive elevplaner, står slet ikke mål med udbyttet. Elevplanerne er ukonkrete og ubrugelige, når de skal skrives i en automatiseret form på alle elever i alle fag. De disciplinerer og kontrollerer måske lærerne, men elevplanen har i nuværende form ingen nytte for nogen – hverken for ledelse, lærere, forældre eller elever. Lad lærerne vurdere behovet for at udarbejde elevplaner på enkelte elever. Lærerne foretager jo netop kontinuerligt professionelle vurderinger af de enkelte elever – og på den baggrund udarbejder de den nødvendige dokumentation – det kan være i form af en elevplan, som indeholder de områder, der skal arbejdes med. Lad det være op til den enkelte lærer. 

Kill your darling: Skoledagen er for lang

Der er ingen gevinst ved de lange skoledage. De lange skoledage binder lærernes arbejdstid, så det er tæt på umuligt at planlægge længere varierede skoledage. Den lange skoledag er fyldt ud med nye initiativer, som for eksempel bevægelse, understøttende undervisning og faglig fordybelse. De timer læses ofte af andre end klassens lærere, hvilket medfører, at det er løsrevet tid uden for kontekst og ude af sammenhæng med resten af skoledagen, det er simpelthen spildtid. Vi sælger børnelivets ret til fri leg og fritidsaktiviteter for den lange skoledag. Forkort skoledagen og øg fagligheden.

Hvis man som politiker i disse dage bekymrer sig over, om forældrene nu har folkeskolen som førstevalg, så kan man jo give det en ekstra tanke og overveje, om forældrene virkelig vil have den hardcore målstyring, inklusion uden ressourcer, lærere, der bruger tiden på at skrive lange elevplaner, de fejlbårne nationale test og en endnu længere skoledag.