Katrine Fylking

Blog

Social dumping på Skolen Sputnik II

Der er stadig ikke indgået overenskomst for det undervisende personale på Skolen Sputnik og Sputnik STU. Der er forhandlet i snart 5 år uden resultat. Nu skal politikerne tage stilling til, om de fortsat vil benytte sig af undervisningstilbud hos det private firma Skolen Sputnik, som ikke ønsker at overenskomstdække underviserområdet. De københavnske lærere opfordrer politikerne til at opsige alle aftaler med Skolen Sputnik omgående.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: Morten Rode

Alle børn har ret til undervisning i overensstemmelse med folkeskoleloven

Alle børn i Danmark har ret til undervisning i overensstemmelse med folkeskoleloven. Københavns Kommune er som alle andre forpligtede til at følge folkeskoleloven og dermed også forpligtede til udelukkende at benytte sig af skoletilbud, som overholder folkeskoleloven og tilbyder undervisning i overensstemmelse hermed. Det betyder, at undervisningen på Sputnik skal varetages af lærere, der har gennemført uddannelsen til folkeskolelærer eller anden læreruddannelse.

Katrine Fylking

Tilføj beskrivelse

Snart fem år med forhandlinger – uden resultat!

Skolen Sputnik forhandler nu med LC, men fortsat uden resultat. Det er uhørt, at der efter snart 5 år med forhandlinger stadig ikke er tegnet overenskomst, og dermed stadig medlemmer af Danmarks Lærerforening, som arbejder uden en overenskomst. Der er fortsat stillingsblokade, så der kan ikke ansættes uddannede lærere, som er medlemmer hos Danmarks Lærerforening på Sputnik. SL har tegnet overenskomst for det pædagogiske personale, og Sputnik så nok gerne, at deres overenskomst tegnet med SL kunne være gældende for hele personalegruppen.

Skolen Sputnik – hvor lærere og pædagoger er ansat på samme vilkår?

Sputnik har eksisteret i 20 år, og i den anledning kan man læse i deres fødselsdagsportræt, at de er stolte af at være ”en dagbehandlingsskole, hvor lærere og pædagoger arbejder på samme vilkår, og hvor behandling socialpædagogik og undervisning går hånd i hånd”. Sådan hænger det danske arbejdsmarked bare ikke sammen. De faglige organisationer forhandler og aftaler løn og arbejdsvilkår – og her arbejder pædagoger og lærere ikke under samme vilkår. Der er en klar grænseaftale, som skal respekteres. Dette blev slået fast i arbejdsretten januar i år. Lærere kan ikke arbejde under pædagogernes overenskomst – ligesom pædagogerne ikke kan arbejde under lærernes. Lad SL organisere det pædagogiske personale, og lad DLF, Frie Skolers Lærerforening og Uddannelsesforbundet organisere underviserne. 

Når Sputnik nu ikke vil respektere det bærende element for det danske arbejdsmarked og den danske model, så må politikerne tage stilling til, om de fortsat vil benytte sig af deres skoletilbud uden ordnede forhold. Og LC skal tage stilling til, om der skal tages andre metoder i brug, om der skal benyttes hårdere indgribende midler.

Fortsat social dumping i Københavns Kommune

Når Københavns Kommune vælger at benytte private undervisningstilbud i stedet for selv at udbyde tilstrækkeligt med pladser på specialskoler, så har de også et stort ansvar i forhold til at sikre ordentlige arbejdsvilkår for alle ansatte. Det har voldsomt negative samfundsmæssige konsekvenser at lade private aktører underbyde de offentlige institutioner, og det bør Københavns Kommune under ingen omstændigheder benytte sig af.

Københavns Kommune bryster sig af at stille krav om at alle, der løser opgaver for dem, skal arbejde på ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Da disse vilkår fortsat ikke er bragt i orden på Sputnik, bør kommunen selvfølgelig ikke benytte deres undervisningstilbud.

Jeg vil opfordre Københavns Kommune til at se alle kontrakter, som er tegnet med det private udbud af specialskoler, igennem, og i den forbindelse indskrive klausuler, som forhindrer social dumping på dette område. Det skal ikke være muligt at drive skole uden undervisende lærere på læreroverenskomst!

Enstemmigt vedtaget: Opsig aftalerne!

Jeg vil, sammen med resten af lærerne i København, opfordre politikerne til at opsige alle aftaler med private firmaer, som ikke ønsker ordnede overenskomstmæssige forhold. På Københavns Lærerforenings generalforsamling 2019 blev følgende resolution stilet til politikerne i borgerrepræsentationen enstemmigt vedtaget:

"Til Borgerrepræsentationen  Københavns Kommune bør opsige samarbejdet med Sputnik  Alle børn har ret til undervisning jf. folkeskoleloven. Dette gælder også børn med særlige behov.  Der er i Københavns Kommune truffet et politisk valg om, at kommunen ikke selv vil tilbyde tilstrækkeligt med pladser til nogle af de mest skrøbelige børn. Børn, som har brug for særlige undervisningstilbud. I stedet benytter kommunen sig af private firmaer, herunder skolen Sputnik.  Sputnik ønsker tilsyneladende ikke at indgå overenskomst med lærernes faglige organisation, Lærernes Centralorganisation, selvom lærernes faglige organisation blot ønsker samme løn- og arbejdsvilkår, som gælder for tilsvarende skoler. Sputnik er omfattet af en lovlig stillingsblokade, jf. dom i arbejdsretten i januar 2019. Dette betyder, at medlemmer af DLF ikke kan ansættes på skolen. Der er nu forhandlet i mange år, uden at der er opnået et resultat.  Københavns Kommune stiller krav til leverandører, og yder i det hele taget en stor indsats for at sikre fair arbejdsforhold og fair konkurrence, herunder krav om ordentlige løn- og  arbejdsvilkår. Når Sputnik og andre dagbehandlingsskoler bevidst undgår overenskomstmæssige vilkår for lærere, er der reelt tale om dumping af overenskomsten. Altså social dumping.  Det er vores overbevisning, at der skal politisk handling til. Politikerne i København skal tage stilling til, om de fortsat vil benytte sig af private firmaer, som ikke vil tegne overenskomst. Vores holdning er klar. Københavns Lærerforening opfordrer kommunen til at opsige alle aftaler med Sputnik og kun indgå kontrakter med private dagbehandlingsskoler, hvor de overenskomstmæssige forhold er i orden."