Blog

Foto: Berit Jørgensen

Stop regeringens tåbelige forslag om afskaffelse af store bededag - overenskomster skal forhandles - ikke dikteres

Regeringens hastigt fremsatte lovforslag om afskaffelsen af store bededag vil betyde, at lærerne kommer til at undervise flere timer. Det er et grotesk indgreb i vores overenskomster og den danske model, som regeringen ikke skal slippe afsted med. Vi skal vise vores styrke i fagbevægelsen, og derfor skal vi være flest muligt, som viser vores utilfredshed – kom med fra hele landet til demonstration søndag den 5. februar på Christiansborg Slotsplads!

Publiceret Senest opdateret

Konsekvenser for lærernes arbejde – vi skal undervise mere

Forslaget vil betyde, at vi samlet set skal være færre lærere til at undervise og varetage andre opgaver på skolerne, og en konsekvens vil derfor være, at lærerne skal undervise mere.

Vores undersøgelser viser, at det høje undervisningstal har en negativ konsekvens for kvaliteten af undervisningen i folkeskolen. Der er brug for det helt modsatte ­­­– at vi bliver flere lærere om opgaven, og at lærerne bliver sat ned i undervisningstid og får mere tid til forberedelse, som kan hæve kvaliteten i undervisningen.

Fuldstændig som tilbage i 2013 og indgrebet i lærernes overenskomstforhandlinger

Det er nu 10 år siden, at regeringen, også dengang bestående af Socialdemokratiet, foretog et indgreb i overenskomstforhandlingerne i strid med den danske model, erstattede lærernes arbejdstidsaftale med en lov og samtidig fjernede mange overenskomstmidler. Politikerne skal ikke blande sig i vores aftaler, det er et skred af dimensioner, som på sigt kan få uoverskuelige negative konsekvenser for vores samfund.

Store bededag skal afskaffes til fordel for finansieringen af forsvarsforliget Argumentationen holder ikke, det har været tydeligt fra start. Afskaffelsen kan lige så godt være til finansiering af skattelettelser. Regeringen har ydermere et stærkt ønske om at hæve arbejdsudbuddet, hvor det konkrete forslag betyder nedlæggelse af 2700 offentlige stillinger, da regeringen ikke ønsker flere arbejdstimer samlet set til offentligt ansatte.

Vi skal stå fast om den danske model

Samtlige faglige organisationer har modsat sig regeringsforslaget og står alle fast på, at det er et brud med den danske model, og at regeringen skal trække forslaget tilbage. Jeg vil opfordre alle lærere i hele landet til at deltage i kampen imod regeringens forslag om at afskaffe store bededag.

Regeringen skal under ingen omstændigheder lykkes med at foretage endnu et indgreb i den danske model i strid med vores forhandlingssystem. Vi skal stå sammen. Her er ikke kun en helligdag på spil, men noget helt principielt omkring vores samfundsmodel og aftalesystem med den danske model som fundamentet og grundlaget for hele vores velfærdssamfund.

Det er helt nødvendigt, at vi bliver mange, og jeg vil derfor opfordre alle medlemmer i hele landet til at deltage i kampen for at bevare store bededag – og vogte om demokratiet, hvor vi som lønmodtagere har rettigheder, som regeringen skal respektere!

Overenskomster skal aftales - ikke dikteres!

Deltag i underskriftindsamlingen: www.bevarstorebededag.dk

Deltag i demonstration: Søndag 5. februar klokken 14-16 på Christiansborg Slotsplads!