Katrine Fylking

Blog

Kæmper du for mig - kæmper jeg for dig!

For nylig deltog jeg i et arrangement for lærere fra Øresundsskolens Faglige Klub, aktive pædagoger fra BUPL Sydøst og aktive 3F Sceneteknikere ved Det Kgl. Teater. Den røde tråd ved arrangementet var det faglige sammenhold på tværs af fag. Alene kan vi en del, sammen kan vi meget mere. Anja Lund Wollesen, næstformand BUPL Sydøst, holdt en tale om OK18, hvor kaffevognen var omdrejningspunktet, og jeg holdt en tale om mine tanker om fagbevægelsens sammenhold.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

”Vi har mange ting til fælles, og vi har mange ting, som vi er nødt til at være fælles om. Vi har brug for sammenhold, fællesskab og solidaritet i fagbevægelsen. Det er overordnet sådan, at man skal give lidt, og man skal tage lidt. Måske kan man ikke altid forstå hinanden, men vi er nødt til at stå sammen, for sammen er vi stærkest. 

Vi oplever et forhandlingssystem, som udvandes og er truet. Lærernes arbejdstid blev dikteret ved lov i 2013, og er det stadig. Det har simpelthen ikke været muligt ved nogle af de efterfølgende overenskomstforhandlinger at blive enige om, hvordan en arbejdstidsaftale skal se ud, og det er jo helt absurd. Den samme tendens har vi set i andre fag.

Jeg mener, at vi skal være proaktive som fagforeninger. Vi skal være samfundsforandrende og ikke begynde at opføre os som institutionaliserede foreninger. Vi skal være med til at sætte retningen, når de folk, vi repræsenterer, er truede. Se for eksempel et af de sidste tiltag - ghettopakken, se, hvilke konsekvenser den medfører. Og igen og igen ser vi politiske tiltag, som går hårdest ud over de svageste. Der er en vigtig opgave lige nu, vi skal holde politikerne oppe på de valgløfter, som de har givet os. Ord gør det ikke alene. Vi skal have forbedret kommunernes økonomi, det er vanvittige besparelser, som vi bliver stillet overfor.

Katrine Fylking

Tilføj beskrivelse

Der tales om, at den danske model har brug for et eftersyn. Den danske model skal have førstehjælp. Det er altså ikke længere muligt at forhandle vores overenskomster i respekt for hinanden. Der er sågar politikere, som taler om, at vi skal have dikteret en mindsteløn ved lov. Men vi skal værne om den danske model. Vi skal blive enige med arbejdsgiverne om de regler og vilkår, som skal være gældende for vores løn- og ansættelser. Det skal ikke ændres.

På lærerområdet laves der lokale aftaler som aldrig før. De lokale aftaler i kommunerne imødekommer nogle af de ønsker, som lærerne har haft til deres arbejdstid. Men de aftaler skal overholdes, og på arbejdspladserne hænger det uløseligt sammen med vores tillidsvalgtes funktion. Kravene til de tillidsvalgte stiger, det ser vi overalt. Antallet af tillidsvalgte reduceres, og det bliver sværere og sværere at lykkes i opgaven. Se bare for nyligt i DSB. Det er noget som kræver støtte fra hele fagbevægelsen, ingen fagforening skal stå alene med den slags urimeligheder.

Vi har brug for fagligt aktive på arbejdspladserne. Vi oplever nok alle ind imellem, at det kan være svært at motivere vores kolleger til at være fagligt aktive. Det pressede arbejdsmiljø, som vi oplever, giver ikke altid rum til at engagere sig. Vi ser også en arbejdsgiveradfærd, der modarbejder al faglig aktivitet. Organisationskritiske handlinger er et alvorligt problem, og vi skal her gøre alt, hvad vi kan, for at motivere kollegerne til at engagere sig i det faglige arbejde. Alle skal organisere sig, og de gule fagforeninger skal afvikles hurtigst muligt. Jo flere der er engagerede i det arbejde, jo stærkere står vi som fagforeninger. Det er klart. 

Vi skal engagere og motivere hinanden – vi skal nyde godt af at udveksle erfaringer på tværs af fag. Vi skal byde nye folk velkommen. Det kan være små ting, som gør en forskel. Når vi står faneborg, er til demonstration, afholder sociale arrangementer, fejrer vores sejre, så tal med hinanden. Hils pænt på nye ansigter, få flere til at komme til det næste arrangement. Kæmper du for mig – kæmper jeg for dig."