Blog

"Vi skaber en generation af defensive midtbanespillere", mener lærer Lars Søltoft Buur Holmboe.

Nej, Geeti, DLF holder ikke hånden over "ugidelige" lærere

"Man kan selvfølgelig sagtens ”få Danmarks Lærerforening på nakken” af alle mulige gode grunde, men aldrig for retmæssigt at afskedige en lærer."

Publiceret Senest opdateret

Debattør og lærer Geeti Amiri skrev i sidste uge en kommentar i Berlingske, hvor hun med 180 kilometer i timen revsede fagforeninger i almindelighed og Danmarks Lærerforening i særdeleshed for at være "på nakken af" skoleledere, der gerne vil af med "ugidelige" og "elendige" lærere.

Lars Holmboe

Mølholm Skole, Vejle. Lærer med linjefag i historie, samfundsfag, dansk og musik. Medlem af hovedstyrelsen og undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening. Formand for Vejle Lærerkreds. Debattør.

Sikke noget pjat at skrive.

Jeg har derfor fået optaget denne replik, som ligger online nu og på tryk i morgendagens avis, samt på min Facebookside

Min lærerkollega Geeti Amiri gav 2/8 i disse spalter udtryk for, at hun som lærer har oplevet flere ”ugidelige” og ”elendige” lærere, som man angiveligt ikke kan få smidt på porten, fordi fagforeningen gør det umuligt. 

Den fordom har jeg desværre hørt før, så lad os tage den en gang for alle: Den holder ikke. 

Jeg er tillidsvalgt i Danmarks Lærerforening, og jeg genkender slet ikke Geeti Amiris oplevelse af, at det skulle være umuligt at fyre lærere. Der er såmænd, og desværre, masser af lærere, der hvert år bliver afskediget af forskellige årsager. Oftest er årsagerne veldokumenterede, andre gange ikke. 

Fagforeningens opgave er ikke at forhindre retmæssige afskedigelser. Slet ikke. Vi skal til gengæld sikre, at de foregår efter reglerne, og dem er vi fælles om. Den opgave tager vi meget alvorligt, og det bør vi vel også som fagforening, ikke?

Betyder det så, at det dermed er umuligt af afskedige lærere? Nej, det er udelukkende ledelsen, der har den ret og det ansvar. 

Og så må jeg sige det, som det er: I Danmarks Lærerforening har vi ingen interesse i hverken ”ugidelige” eller ”elendige” lærere i folkeskolen. Tværtimod. Danmarks Lærerforening er en professionsfagforening. Det betyder, at vi mener, at den bedste måde at sikre gode løn- og arbejdsvilkår er ved at have dygtige, veluddannede og fagligt velfunderede professionelle lærere i folkeskolen. 

”Ugidelige” og ”elendige” lærere vil helst undgå. Der er simpelthen ingen, der har interesse i en folkeskole fyldt med den slags. Slet ikke fagforeningen. 

Jeg har ingen grund til at tro andet, end at lederne i den danske folkeskole har lærerudvikling og -motivation før øje. Jeg tror ikke, at lederne er sat i verden for at være dommere i et realityshow, hvor målet er at sende folk hjem. 

Vi vil meget gerne bakke op om ledelsen i deres arbejde med og ansvar for at forebygge umotiverede lærere. 

Vi lærere har desværre ikke ret til kompetenceudvikling, selv om vi ved, det motiverer. Derfor stiller Danmarks Lærerforening krav om en national handleplan for lærergerningen, som skal sikre uddannede, kompetente og motiverede lærere. 

Lærergerningen udøves i dag i fællesskaber. Et stærkt team er afgørende for at sikre, at den enkelte lærer fungerer. Hvis nogen i et team ikke bidrager, så lider teamet i fællesskab. Det kræver samarbejde i teamet og mellem team og ledelse. Det bakker vi op om. 

Vi bakker også med glæde op om god, nærværende ledelse, som kan hjælpe de lærere, der måtte have brug for det. Skulle der stadig, trods en stærk ledelsesindsats, være en given lærer, som retmæssigt set burde afskediges, så står det ledelsen frit for at træffe den nødvendige beslutning. Efter de spilleregler, som gælder. Naturligvis. 

Man kan selvfølgelig sagtens ”få Danmarks Lærerforening på nakken” af alle mulige gode grunde, men aldrig for retmæssigt at afskedige en lærer.