Blog

Flere samtaler med eleverne om teknologi, tak!

Vi skal undersøge, stille spørgsmål og være nysgerrige på de digitale teknologier som eleverne (og vi selv) bruger, - både i fritiden og i skolen. Få et nyt redskab til det gratis!

Publiceret Senest opdateret

Hvorfor har nogen lavet TikTok? Hvorfor er den App bare så sjov og fængende og lærerig og fællesskabende og afhængighedsskabende og, og, og… Sådanne spørgsmål kan vi jo alle med fordel stille til de digitale teknologier, vi bruger i vores hverdag. De voksne kan måske overveje, hvorfor de bliver hængende på Facebook så lang tid, - selvom de siger til sig selv, at de skal slukke? Vi mangler sprog for det. Vi mangler det kritiske og nuancerede analyseapparat, som vi ellers har og arbejder så grundigt med, når det handler om skolens øvrige fagligheder.

Feltet er også overvældende. Det kan gøre, at man helst bare vil ignorere det i en skolekontekst, men det mener vi i Future Classroom Lab ikke, at vi som skolesystem kan tillade os. For i dag hænger dannelse og det digitale uløseligt sammen.

Det samfund, som eleverne skal være aktive og demokratiske medborgere i, er digitalt og fyldt med teknologi, og skolen må og skal påtage sig den opgave det er, at klæde eleverne på til at forstå, bruge, analysere, til- og fravælge alle de digitale teknologier, de bruger i deres hverdag. Fra apps på mobilen til robotstøvsugere, fra smartwatches til spil på deres Playstation.

Future Classroom Lab

I Future Classroom Lab udforsker vi, hvordan teknologier kan være med til at udfordre pædagogisk praksis og udvikle nye læringsmiljøer. I samarbejde med kommuner og skoler er vi undersøgende på, hvordan vi kan udvikle nye kreative læringsformer og rum til fremtidens undervisning. I denne blog vil vi skrive om, hvordan vi ser den nye faglighed, teknologiforståelse, udvikle sig. Hvordan kan den udfoldes og udfordres? Hvordan oversætter lærerne fagligheden i undervisningen? Hvilke læringsressourcer kan tænkes at komme i spil i arbejdet? Vi vil også skrive om, hvordan kommuner og skoler griber den organisatoriske side an i forhold til at skulle arbejde med en helt ny faglighed som kræver didaktisk og pædagogisk nytænkning. Vi håber på spændende diskussioner og debatter med alle interessenter i og omkring folkeskolen. Future Classroom Lab (FCL) er en del af EU-samarbejdet European Schoolnet, som i Danmark bliver varetaget af Center for Undervisningsmidler på Københavns Professionshøjskole.

TekTjek

Derfor har vi udarbejdet et redskab, som kan bruges til at analysere forskellige digitale teknologier fra elevernes hverdag. Formålet er at have flere samtaler med børn og unge om, hvad de teknologier, som de omgiver sig med kan, hvordan de er lavet, formålet med dem og elevernes brug af dem.

I TekTjek har vi formuleret en række spørgsmål, der kan åbne op for disse snakke. Under temaet om “Brug” er der eksempelvis spørgsmålene “Hvordan er det meningen, at teknologien skal bruges?” og “Kan den bruges til noget andet end det, den er lavet til?” Spørgsmålene har til hensigt at eleverne begynder at reflektere over, at der er en hensigt med det design, de møder i deres hverdag, og at de samtidig begynder at tænke kreativt og selvstændigt omkring digitale designs.

Vi har også lavet et forslag til at arbejde med nogle af perspektiverne i små rollespil. Et af rollespillene handler om hvad en sælger vil sige, hvis vedkommende skal sælge en særlig teknologi til dig eller dine forældre? Et andet handler om at eleverne skal agere deltagere i “TekTjek Monopolet”, der sidder klar til at svare på spørgsmål og dilemmaer, der omhandler problematikker, der er sket med den valgte teknologi. Eleverne kan vælge mellem forskellige roller, der har forskellige tilgange til teknologien. Det kan være Skeptikeren, Entusiasten, Den Sure osv.

De små rollespil er lavet for at arbejde med analysen på en anden måde end samtale, og at man på den måde kan få en mere legende tilgang, der er social involverende, aktiv deltagende og eksperimenterende.

Som udgangspunkt anbefaler vi, at eleverne selv får lov til at udvælge en digital teknologi, som de måske allerede selv anvender eller kender.

Dermed tager undersøgelsen udgangspunkt i deres eget hverdagsliv, og opgaven bliver aktuel ud fra et børneperspektiv. Det kan dog også være givende, at læreren en anden gang udvælger en teknologi, som hele klassen analyserer for dermed at skabe en bredere fælles analyse omkring den teknologi der undersøges.

Lidt facts

Målgruppen er lærere, pædagoger og elever på mellemtrinnet og i udskolingen.

TekTjek er udviklet med inspiration fra bogen “En designtilgang til teknologiforståelse” skrevet af Ole Sejer Iversen, Christian Dindler og Rachel Charlotte Smith (2019).

Du kan hente det hele gratis på futureclassroomlab.dk/tektjek

Hvad tænker I?

Vi håber meget, at materialet kan bruges af lærere og pædagoger sammen med elever. Kommenter gerne, hvis I synes, noget bør tilføjes eller ændres.

Vi håber I kan bruge TekTjek!