Micky Lindharth

Blog

Del 3 “Hvis du skulle organisere matematikundervisningen i 1.klasse, hvad ville du så gøre?" "Jeg ville..."

Jeg skriver en serie af blogindlæg om matematikundervisning i 1.klasse. Jeg skal nemlig starte en 1.klasse op nu her i august. Sidst jeg havde en 1. klasse, fik jeg lov til at følge dem hele vejen op i overbygningen. Jeg har derfor draget mig nogle erfaringer og mon ikke der er nogle ting jeg vil gøre anderledes eller gøre mere ud af. Dette blogindlæg omhandler punkt 3 som er med gul skrift.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

At starte en 1.klasse op er for mange meget specielt – på den gode måde. Det er vildt spændende at se og mærke hvordan eleverne er og hvor dygtige de er. Hvor skal man starte og hvordan skal undervisningen organiseres? Der er også et lille pres på én selv, for det er netop her (og i 0.klasse) at fundamentet lægges.. Puha.. Men men.. Jeg har erfaret, at man skal have is i maven, være opmærksom og tro på det man laver. Prøve det af. Rette det til. Lave det om. Give det tid. Men være opmærksom - og det jeg vil være mere opmærksom på, er elevernes talforståelse, brug af regnestrategier og mundtlighed. Det kan aldrig få for meget plads - i min verden. Jeg tror, at førnævnte tre begreber giver det bedste fundament for elevernes matematiske udvikling. Så hvordan får jeg rent praktisk bragt det i spil i min undervisning.

Micky Lindharth

Mit navn er Micky Bøgvad Lindharth. Jeg er uddannet matematiklærer og matematikvejleder. Jeg har en stor interesse for regnestrategier hvilket store dele af min blog derfor vil omhandle. Noget der også optager mig er hvordan vi kan motivere eleverne og skabe rum til at lære matematik.

Hvad siger skemaet?

Jeg har fire lektioner om ugen og cirka hver femte uge har jeg en matematikfagdag om torsdagen fra 8.00-13.15. To ud af de fire lektioner er dobbeltlektioner om fredagen. De sidste to lektioner er fordelt på to dage, tirsdag og onsdag. Udover det, så har jeg også én lektion natur og teknologi, som ligger mandag. Så jeg er næsten forbi klassen hver dag hvilket er rigtig dejligt.

Hvilke materialer?

For at min undervisning kan fungere optimalt skal jeg bruge flere forskellige konkrete materialer. De får dem løbende efter behov. Så jeg tænker ikke at have alle materialerne klar med det samme. Til at starte med vil jeg gerne have, at de har numiconbrikker. For ikke at skulle klippe alle brikkerne selv, har jeg printet et ark med brikkerne ud på tyk karton, lagt dem i en konvolut og bedt forældrene klippe dem ud hjemme. Arket er vedhæftet i bunden og som I kan se, så er de inddelt i farver. Numiconbrikkerne er for eleverne gode at bruge når de skal skabe mentale talbilleder af tallene fra 1-10.  Der kan bygges, sammenlignes osv. Eleverne kan visuelt se at tallet 5 er bygget af 4+1 eller 3+2 og at det samtidig er én større end 4. De er vildt smarte. Brikkerne kan også bruges til arbejdet med pluspar, 10’er venner, forskel og additionsstykker af 1-cifrede tal med en sum over 10. Brikkerne er også vedhæftet. De har dog nogle mangler i forhold til de ægte brikker, fx kan den taktile sans ikke komme i spil på samme måde. Der er fx ikke huller i brikkerne.

Tallene fra 1-20 står skrevet på deres navneskilt. Tallene er i to forskellige farver efter om det er et lige eller ulige tal. På navneskiltet er også vist 10’er-vennerne og plusparrene, så de ser dem hver dag i en periode og så forhåbentligt kan genkende dem når vi skal bruge dem. Flere fluer med et smæk. Det er her vi starter. Senere laver vi en tallinje-perlesnor. Nogen kalder den en kugleramme på snor, mens andre for en tællekæde eller regnesnor. På snoren er der 100 perler. 10 perler i en farve og så 10 perler i en anden farve osv. Den kan blandt andet bruges til at tælle på og man kan ved hjælp af farverne nemmere overskue større spring. Men nu arbejder vi kun med tallene fra 0-20 til at starte med - så det bliver først senere, at den kommer i spil. Derfor har jeg også lavet en perlesnor med 20 perler på. 5 hvide, 5 røde, 5 hvide og 5 røde. Meningen med denne perlesnor er at lære eleverne strategier til ikke at tælle perlerne en ad gangen. Så hvis man skal finde tallet 16, så kan de sige 5+5+5+1. Altså 5 hvide, 5 røde, 5 hvide og 1 rød. Dette kan også gøres gennem et lille spil, som også er vedhæftet.

Jeg har også snorlinger, som Pernille Pind kalder dem. Det er perlesnore med forskellige mængder af perler på. Disse snorlinger kan bruges som et konkret materiale til at arbejde med ulige og lige tal, arbejdet med addition med pluspar og pluspar+1 og regruppering af forskellige tal. Meget brugbart til arbejdet med regnestrategier, som jeg jo går meget op i.

Hvordan så?

Nu har vi været i gang i et par uger og jeg er allerede nu bliver man klogere. Mandag og tirsdag er kun 45 min og jeg er faktisk lidt overrasket over hvor lidt man kan nå på 45 min, når lektionen ligger efter en pause - det havde jeg lidt glemt. Men men.. Det går nok.. Jeg vil stadig være tro mod den måde jeg tænker, at undervisningen skal være og når ungerne får lidt mere rutine, så bliver det rigtig fint.

Hver dag starter jeg med, at eleverne finder deres plads og arbejder i deres ekstramappe. Ekstramappen er et kompendie med opgaver, som eleverne kan lave uden hjælp. Det er med til at skabe lidt ro, så vi kan starte stille og roligt op. Lige nu er det forskellige tælle opgaver. Senere bliver disse erstattet af simple regneopgaver af forskellige karakter. Nedenstående plan er kun for nogle måneder og vil løbende bliver ændret og tilpasset. Men here it goes.

Tirsdag er der fokus på regnestrategier og talforståelse. Her arbejdes der i starten intensivt med pluspar og øvelser omkring disse. Det er fx spil, bevægelsesopgaver og skriftlige opgaver – både egne og andres materialer. Når de forskellige pluspar er på plads, arbejdes der med pluspar + 1 og regruppering af regnestykker. Fx 5 + 3 kan laves til 4+4. Senere tager vi hul på 10’er vennerne og disse trænes og arbejdes ind på samme måde, så de også kan blive en del af ungernes fleksible regnemetoder. Et spil til pluspar er også vedhæftet. Planen er også at arbejde tydeligere med positionssystemet, når vi kommer længere ind i skoleåret. Men first things first og det er altså de små tal hos mig.

Onsdag er der fokus på mundtlighed - her skal der snakkes matematik. Der tages udgangspunkt i forskellige opgaver, konkrete materialer eller spørgsmål jeg stiller. Men fokus er på mundtlighed. Derfor bruger jeg nogle gange ”ugens begreb” – ”Hvad er tal og hvornår bruger man dem i hverdagen?”. ”Hvad betyder færre og flest?”. ”Kom med nogle eksempler på hvornår de ord bliver brugt i hverdagen?”. ”Hvad er forskellen på lige og ulige tal?”. ”Hvad er et mønster?”. Det kan også være at eleverne skal forklare hvordan de arbejder med pluspar, 10’er venner eller talrækkefølger. Eleverne sidder 2 og 2 og snakker om begreberne. Nogle gange skal eleverne optage deres forklaringer på iPad, andre gange skal de genfortælle til en anden gruppe eller i plenum. At eleverne optager deres forklaringer/ræsonnementer, giver dem mulighed for at genhøre, starte forfra og ændre deres forklaring, hvis de selv eller jeg har nogle ændringer. Det er også en god måde for mig til at kunne evaluere deres forståelse for et begreb eller emne på.

Udover dette trækkes dagens tal op af en pose og skrives på tavlen. De første to uge har jeg kun tal mellem 1-9 i posen. Ved uge tre eller fire er planen at posen også skal indeholde tallene fra 1-20. Eleverne udfylder arket og det gennemgås i plenum efterfølgende. Meningen med dagens tal er ikke kun at lærer tallet at kende, men det er også arbejdet med tallet der er vigtigt. Hvor ligger det på tallinjen i forhold til 0, 10 og 20? Hvilke regnestykker kan vi lave hvor summen er lige med dagens tal? Hvilke tal er omkring tallet? Osv. Arket med dagens tal er vedhæftet og der er en vejledning med. Denne opgave kan sagtens laves som gruppe opgave.

Der bliver måske også tid til et par øvelser omkring regnestrategier.

Fredag er en dag med blandet øvelser, som strækker sig over 2 lektioner. Som altid starter de med at arbejde i deres ekstramappe. Herefter trækkes dagens tal og gennemarbejdes ligesom om onsdagen. Efterfølgende vil vi arbejde med forskellige temaer i løbet af året, hvor noget af det også er besøgt om tirsdagen og onsdagen. Dog er fokus lige nu på regnestrategier.

  • Regnestrategier (plus og minus)
  • Mønstre
  • Figurer
  • Kortspil
  • Simple statistik
  • Måling

Disse temaer kan tage udgangspunkt i egne materialer eller vores matematikbog som er Kontext+.  

Jeg lægger løbende lidt matematikmaterialer ind på diverse facebookgrupper. Man er også velkommen til at skrive til mig.

Og så lige lidt ananas i egen juice 😊 Jeg afholder kursus d. 10/3-2022 i Odense og d. 24/3-2022 i Vejle. Tjek det ud på UCL.dk under efteruddannelser og kurser eller klik blot på linket her.

https://www.ucl.dk/efteruddannelser-og-kurser/kurser-og-konferencer/kurser/regnestrategier-i-1-5-klasse#starter

Tak fordi I læser med.

Vh Micky Lindharth