Steffen Pedersen

Blog

Skema til særlig faglig/social indsats

For at bevare mit fokus på den enkelte elevs udvikling gør jeg i min dagligdag brug af et ganske simpelt men effektivt skema.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

For at min dagligdag ikke bare bliver undervisningstrummerum, så har jeg den seneste tid forsøgt at holde mig selv fast i nogle særlige fokuspunkter. Jeg udvælger mig en elev, som jeg mener trænger til et eftersyn i forhold til en særlig udfordring.

Steffen Pedersen

Dette fokuspunkt kan være såvel fagligt som socialt.

Skemaet er med sine seks felter ”hands on” praktisk for mig.

Skemaet kan downloades under bloggen og ses på billedet. Her optræder de i punktform.

1.       ELEV

Den udvalgte elev

2.       FAGLIGT/SOCIALT

Det udvalgte fokusområde. Taler vi faglighed eller social indsats?

3.       SÆRLIGT INDSATSOMRÅDE

Hvad fokuserer vi eksakt på i denne periode? Hvilken udfordring vil vi gerne udvikle på hos eleven?

4.       METODE

Hvordan vil vi gribe udfordringen an? Hvilken didaktisk eller pædagogisk tilgang vælger vi?

5.       ANSVARLIG

Sørg for at en enkelt er ansvarlig for projektet

6.       ORGANISERING

Hvorledes finder vi tiden til, at dette fokuspunkt kan søsættes? Få lavet aftaler med kollegaer - også de skal bakke om op projektet.

Organiseringen er altafgørende

For mig er kunsten at finde ind til et indsatsområde, som ikke favner for bredt. Det kan handle om, at en elev skal have nye strategier for brugen af CD-ORD. Det kan også handle om, at eleven skal nedbringe antallet af konflikter i idræt.

Metoden er ligeledes vigtig. Udvælgelsen af indsatsområde styrer læreren, men når eleven inddrages, kan metoden godt ændre sig undervejs. Måske finder jeg ud af, at den vej vi gik fra start, ikke gav det ønskede resultat.

Organisering er nærmest noget af det vigtigste i dette skema. For lykkes denne ikke, så får projektet ikke det fokus, der er nødvendigt. Det er vigtigt, at ens kollegaer bakker op om tiltaget, og nogle må give sig i forhold til timer samt lærerhænder. Der vil ofte gå en person fra, og det vil som regel gå ud over undervisning. Det er vigtigt, at kollegaerne kan se et mål med det, jeg gør.

Samtidig skal det siges, at man godt kan strukturere det således, at man har en større gruppe med samme mål. Det her lægger ikke eksklusivt op til enmands-undervisning!

Skemaet er og bliver for mig en huskeseddel på at gøre en ekstra indsats for udfordrede elever. Det hjælper mig til at sætte spot på udfordringer og gribe dem metodisk an.

Du kan her downloade skemaet til fri afbenyttelse. Der er et blankt skema samt to udfyldte som eksempler på faglig og social indsats.