Line Maj Møller

Line Maj Møller

Line Maj Møller

Jeg har arbejdet i folkeskolen igennem 13 år. Jeg er uddannet matematikvejleder samt cand.pæd. i matematik didaktik.

Jeg er optaget af, hvordan matematikken kan gøres tilgængelig, anvendelig samt meningsfuld for alle, fremfor oplevelsen af blot at være en gammel samling af meningsløse regler og procedurer, som skal læres udenad.

Aktuelt er jeg enormt optaget af, hvordan Peter Liljedahls forskning om ”Det Tænkende Klasseværelse” peger ind i et antal praksisser, som netop ser ud til at favne og aktivere flere elever, og ikke mindst skabe et miljø, hvor undersøgelse og problemløsning bliver et naturligt element i udviklingen af forståelse.